สมัครเข้าร่วมอบรม Train the Trainer โครงการ “สร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้ และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์” (Internet for Better Life)
ผู้ประสานงาน น.ส.ภัคณภัทร ศรีมณฑก , นายกริช ขาวอุปถัมภ์ สำนักสื่อสารองค์กร สพธอ.
โทรศัพท์ 0 2123 1234 ต่อ 90346, 90351 อีเมล : ifbl@etda.or.th
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
โทรสาร
Your answer
อีเมล *
Your answer
ระดับชั้นของนักเรียนที่ประสงค์นำไปสอน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
จำนวนนักเรียนที่จะนำไปสอน *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service