1.5. Tikslas: kultūra ir švietimas išsiplėtojęs laisvalaikiškai. Atsakingas: Švietimo, kultūros ir sporto departamentas.

Visos suplanuotos ir numatytos švenčių, festivalių, mugių programos įvykdytos. Vykdyti tęstiniai projekto „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ renginiai.
Baigta 1 bibliotekos pastato rekonstrukcija.
Parengta Kultūrinių industrijų finansavimo programa. Įgyvendintas projektas ,,Kūrybinės metropolijos“. Parengti du tarptautiniai Kūrybinių industrijų plėtros projektai.
Vykdyti Valstybės švenčių ir tradicinių miesto švenčių projektai. Puoselėjant nematerialųjį tautinį paveldą vyko folkloro festivaliai, tradicinės mugės. Buvo įgyvendinama Mėgėjų meno kolektyvų skatinimo programa. Meno mėgėjų kolektyvai dalyvavo 2014 m. Dainų šventėje.
Vilniaus mieste veikia Žydų informacijos ir kultūros centras, Grigiškių kultūros centras, Kirtimų kultūros centras, VšĮ Kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namuose, Vilniaus kultūros centras.
Savivaldybė yra tarptautinės Vilniaus knygų mugės partnerė. Vykdomi knygų skalidos projektai, parengta paraiška Vilniui tapti Pasaulio knygų sostine 2018.
Savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt veikia viešas renginių kalendorius. Sklaida užsienio miestų partneriams ir tarptautinėms organizacijoms vykdoma įgyvendinant tarptautinius projektus. Užsienio miestų partneriams informacija apie renginius Vilniaus mieste yra prieinama Vilniaus turizmo informacijos centro tinklapyje www.vilnius-events.lt.
Per konkursinius kultūros projektus parama skirta 81 projektui.
Dalyvauta Lietuvos Respublikos švenčių dienų minėjimo organizavimo komisijos darbe.
Patvirtinti Kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatai.
Dalyvauta Cross Inovation bei Zen (Kultūros paveldui nedarančių poveikio renginių tinklas) projektuose
Investiciniai projektai vykdomi: Naujosios Vilnios, Grigiškių kultūros centruose, Užupio meno inkubatoriuje, Menų spaustuvėje, Literatūriniame A. Puškino muziejuje
Parengtas daugiafunkcinio kultūros centro "Tautos namai" koncepcijos projektas.
Parengtas daugiafunkcinio kultūros centro "Tautos namai" koncepcijos projektas.
Muziejuose vykdomi edukaciniai projektai.
Įsteigtas Rytų Azijos menų centras.
"Rekonstruotas Vilniaus centrinės bibliotekos pastatas Žirmūnų g. 6. Atnaujintas knygų, leidinių fondas

"
Tarybos sprendimu patvirtintos Vilniaus miesto infrastruktūros teritorijų schemos
1. Parengta projektinė dokumentacija. 2. Parengta miesto dviračių transporto infrastruktūros plėtros programa iki 2020 metų
Pastatytas "Tauras" sporto mokyklos antros sporto salės pastatas. Renovuota Vilniaus krepšinio mokyklos sporto salė. Parengtas Vilniaus krepšinio mokyklos antros sporto salės detalus planas
Baigta Užupio gimnazijos šaudyklos renovacija. Įrengta Užupio gimnazijos dirbtinės dangos sporto aikštelė, pradėta Senvagės gimnazijos sporto aikštyno renovacija.
2014 m. įvykdyta Vilniaus miesto sporto mokyklų reorganizacija. Sporto specialistai dalyvavo mokymuose, seminaruose
Renovuotas "Vingio" stadionas. Šeškinė stadionas - nauju pavadinimu Daugiafunkcis sveikatinimo kompleksas - yra įtrauktas į 2014-2020 m. Vilniaus miesto integruotų teritorijų vystymo programą.
Privačių investuotojų lėšomis įrengtos papludimio tinklinio aikštelės prie Baltojo tilto, Savivaldybės lėšomis atnaujintas estremalaus sporto ir poilsio parkas prie Baltojo tilto. Paskelbtas Lazdynų sveikatinimo centro idėjos parengimo paslaugų konkursas.
Įrengta Šiaurietiško vaikščiojimo trąsa Karoliniškių mikrorajono "Pasakų parke"
"a) įgyvendinta Vilniaus miesto didžiųjų festivalių programa, kurių 80 % finansavimas buvo privačių rėmėjų, ES, valstybės lėšos:
Vilniaus festivalis, Sirenos, Gaida, Naujasis Baltijos šokis, Kino pavasaris, Vilnius mama jazz, Vilnius jazz, Banchetto musicale, Sostinės dienos, Skamba skamba kankliai.Taip pat įgyvendinta minėtinų Valstybės renginių programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija šiems renginiams skyrė papildomą finansavimą.
b) miesto įvaizdžio renginiai skelbiami Vilnius Tourism Manual 2013 leidinyje.
c) buvo vykdomos – Kaziuko mugė, Valstybinių švenčių paminėjimo renginiai, tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“, „Sostinės dienos“, Kalėdos sostinėje. d) Tęsiami projekto ""Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009"" renginiai - ""Gatvės muzikos diena"" 2013 m. skirtas finansavimas 200000 Lt ir Kultūros naktis – 25000 Lt."
"Paremti Kūrybinių industrijų projektai: ART VILNIUS, Knygų mugė, Kino Forumas.
a) Kūrybinių industrijų rėmimo strategija vyko šiais etapais:
1. Atrinktos kultūros ir augančio sektoriaus įmonės, kurios gali dalyvauti internacionalizacijos projektuose;
2. Pateikti pasiūlymai užsienio partneriams dėl galimo bendradarbiavimo Kūrybinių industrijų srityje.
b) parengti pasiūlymai pagal Birmingemo, Lisabonos ir Stokholmo pavyzdžius;
c) žemėlapis yra patalpintas tinklapyje www.vilnius.lt;
d) įgyvendinami du projektai, kuriems skirtos Europos Sąjungos Interreg IV C programos lėšos: ,,Inovacijų skatinimas Europos miestuose ir regionuose“ ir ,,ZEN. Nedarančių poveikio kultūros paveldui renginių tinklas“. "
"a) Kultūrinių paslaugų duomenų bazė yra nuolat atnaujinama Vilniaus miesto svivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt bei Vilniaus turizmo informacijos centro tinklapyje www.vilnius-events.lt. Taip pat, kartu su komunikacijos agentūra UAB “Gaumina”, buvo parengtas projektas “Vilniaus mieste vykstančių renginių viešinimo reklaminė kampanija”, kurio vienas pagrindinių tikslų sukurti inovatyvią platformą pristatančią Vilniaus miesto kultūrines paslaugas. Taip pat parengta 2014-ų metų Vilniaus miesto renginių programa.
b) dėl lėšų stygiaus nevykdyta.
c) Informacija apie Vilniaus mieste vykstančius kultūros renginius yra nuolat skleidžiama tarp užsienio partnerių.
"
"a) kasmet skelbiamo Kultūros rėmimo programų projektų konkurso (nuostatai patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr.30-3735) vienas iš tikslų yra – naujai sukurtų kultūros vertybių platinimas ir jų prieinamumo platesnei visuomenei bei socialinės atskirties mažinimas.
b) kasmet skelbiamo Kultūros rėmimo programų projektų konkurso tikslai yra: profesionalaus meno ir kūrybos procesų plėtrą, kultūros paveldo ir tradicinės kultūros procesų išsaugojimas, mėgėjų meno iniciatyvų rėmimas, šiuolaikinės, intelektualiosios kultūrinės aplinkos kūrimas, kultūrinių mainų su Lietuvos ir užsienio miestais, pabrėžiant Vilniaus miesto unikalumą ir jo priklausymą Europos kultūrai skatinimas.
c) Kultūros skyriaus skelbiamo Kultūros rėmimo programų projektų konkurso vienas iš tikslų yra - skatinti jaunimo kultūrid) Įtraukti Vilniaus kultūros įstaigas, bendruomenes, visuomenines organizacijas į Vilniaus miesto kultūrines veiklas.
d) Kultūros skyriaus skelbiamo Kultūros rėmimo programų projektų konkursui paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, registruoti Vilniaus mieste.
Vilniaus miesto savivaldybės kultūros įstaigos Vilniaus mieste įgyvendina kultūros rėmimo projektus pagal įstaigos specifiką bei suteiktas joms funkcijas.
"

    This is a required question