Formulari d'alta de socis

  Dades Personals

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Forma de Pagament

  La quota anual de Cor de Carxofa és de 15€
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Autorització

  Aquestes dades s’incorporaràn al fitxer de socis/ies de Cor de Carxofa per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries, d'acord amb la normativa aplicable, que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Els/les socis/ies tenen dret a accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades personals mitjançant comunicació escrita dirigida a Cor de Carxofa, Associació de Foment del Glosat; amb seu social a c/ Relliquer 25, Espolla (Alt Empordà). Els interessats poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant el correu electrònic: correu@cordecarxofa.cat
  This is a required question