Αίτηση εγγραφής στο Δίκτυο Μεντόρων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Περιφέρειας Κρήτης
Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο Interreg Europe με τίτλο «Road-CSR: – «Οδικός χάρτης για την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις Επιχειρηματικές Πρακτικές», το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.
Το ROAD CSR αφορά στην εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) ως ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, αποσκοπεί στη δημιουργία οδικού χάρτη για την ενσωμάτωση της ΕΚΕ στις εθνικές και περιφερειακές νομοθεσίες και στη δημιουργία εθνικών και περιφερειακών σχεδίων δράσης.
Στο πλαίσιο του Έργου, η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί μια πρωτοβουλία δημιουργίας Μητρώου Μεντόρων στον τομέα της ΕΚΕ στην Κρήτη. Μέσω των εξειδικευμένων γνώσεων και των εμπειριών τους, οι μέντορες καλούνται να καθοδηγήσουν και να υποστηρίξουν διοικητικά στελέχη από επιχειρήσεις και οργανισμούς της Κρήτης που επιθυμούν να αναπτύξουν σχέδια εταιρικής υπευθυνότητας.
Email address *
Επώνυμο και όνομα *
Τηλέφωνο *
Τόπος διαμονής *
Εμπειρία σε δράσεις ΕΚΕ (περιγράψτε τις δράσεις ΕΚΕ που έχετε συμμετάσχει με έμφαση στο ρόλο σας και τη συνεισφορά σας σε αυτές) *
Πτυχίο ΑΕΙ (Σχολή, τμήμα, τίτλος πτυχίου και έτος αποφοίτησης) *
Εργασιακή προϋπηρεσία (αναφέρετε τις σημαντικότερες θέσεις ευθύνης που είχατε σε επιχειρήσεις που έχουν σχέση με την ΕΚΕ) *
Τρέχουσα θέση εργασίας (περιγράψτε την τρέχουσα θέση εργασίας σας καθώς και τα κύρια καθήκοντα σας) *
Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων: Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για το «Περιφέρεια Κρήτης» και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σας στο μητρώο Μεντόρων. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς είναι τα στοιχεία που αναφέρονται στις φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος (όνομα, επώνυμο, Διεύθυνση, κινητό , email, θέση εργασίας, βιογραφικά στοιχεία). Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι η έγκαιρη ενημέρωσή σας και η αξιολόγηση για τη συμμετοχή στο μητρώο Μεντόρων ΕΚΕ για το οποίο εκδηλώσατε ενδιαφέρον. Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για 5 χρόνια. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στη Διεύθυνση περιφερειακού σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης». *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy