סקר למיילדות
אנו פונות אלייך במסגרת סקר הנערך בעמותת "נשים לגופן" בשיתוף עם "ארגון המיילדות בישראל".
הסקר מיועד למיילדות בישראל. במקביל נקיים גם סקר לנשים שילדו בארבע השנים האחרונות, ובאמצעותו אנחנו מעוניינות ללמוד על חוויית הלידה שלהן ועל צרכיהן כיולדות.
האמנה מיועדת להביא ליצירת הסביבה המיטבית הנחוצה ללידה חיובית עבור היולדת והמיילדת.
מילוי השאלון אורך כ-15 דקות. שאלון זה הנו אנונימי ומהווה חלק מהסקר. הסכמה להשתתף תתבטא במילוי השאלון.
הנך רשאית להשיב על חלק מהשאלות בלבד. איננו צופות סיכונים ממילוי השאלון.
במקרה הצורך ניתן לפנות לחוקרת הראשית, ד"ר מיכל ליברגל, במייל:
michall2@hadassah.org.il
נודה לך אם תוכלי לענות בכנות ובתשומת לב מרבית כדי לתרום להצלחת הסקר.
תנאים בחדר מיון ובחדרי הלידה
בחלק זה של השאלון נרצה לקבל ממך מעט מידע לגבי התנאים השוררים בחדר מיון יולדות ובחדרי הלידה.
1. באיזו מידה התנאים הפיזיים מאפשרים שמירה על פרטיות בחדר המיון של היולדות?
במידה מועטה
במידה רבה מאד
2. באיזו מידה התנאים הפיזיים מאפשרים שמירה על פרטיות בחדרי הלידה?
במידה מועטה
במידה רבה
3. באיזו מידה התנאים הפיזיים במיון ובחדרי הלידה מאפשרים נגישות ומותאמים לצרכים של נשים עם מוגבלויות תנועה?
במידה מועטה
במידה רבה מאד
4. באיזו מידה לדעתך יש מספיק מיטות וחדרי לידה כדי לאפשר מתן טיפול נאות ליולדת?
במידה מועטה
במידה רבה
5. באיזו מידה היולדות מגיעות ללידה עם המסמכים הרפואיים הנדרשים?
במידה מועטה
במידה רבה מאד
6. באיזו מידה קל לך למצוא את המידע הנדרש במסמכים הרפואיים של היולדות?
במידה מועטה
במידה רבה מאד
7. באיזו מידה את מרגישה שסדרי כניסת מלווים לחדרי הלידה פוגעים בעבודתך?
במידה מועטה
במידה רבה
מהלך הלידה
בחלק זה של השאלון נציג בפניך מספר שאלות הנוגעות להליכים המבוצעים באופן שיגרתי במהלך הלידה.
8. במהלך הלידה, היולדת עוברת בדרך כלל פעמים מספר בדיקה נרתיקית. האם את מסבירה לה על הצורך בבדיקה?
9. לפנייך רשימה של פעולות רפואיות אשר יכולות להתרחש במהלך כל לידה. סמני ליד כל פעולה אם היולדת מקבלת הסבר מגורם רפואי/סיעודי על פעולה זו.
תמיד
במרבית המקרים
לעיתים
אף פעם
פקיעה יזומה של מי השפיר
לידה מכשירנית (ואקום או מלקחיים)
חתך החיץ - אפיזיוטומיה
ניתוח קיסרי
הכנסת רופא/ת ילדים לחדר במהלך הלידה
מתן חמצן ליולדת
10. עבור כל אחת מהפעולות שבטבלה, האם היולדת מתבקשת לתת את הסכמתה (בע"פ או בכתב) לביצוע הפעולה?
כן
לעיתים
לא
פקיעה יזומה של מי השפיר
לידה מכשירנית (ואקום או מלקחיים)
חתך החיץ - אפיזיוטומיה
ניתוח קיסרי
מתן חמצן ליולדת
11. באיזו מידה ניתנת ליולדת בחירה באשר לפעולות הבאות?
בחירה מועטה
מידה בינונית של בחירה
בחירה רבה
אין בחירה כלל
ביצוע מוניטור לסירוגין
ריקון המעיים לפני הלידה ע"י חוקן, נרות, מיקרולקס
תנועתיות לאורך תהליך הלידה
ניתוק מאוחר (מושהה) של חבל הטבור
הנקה בחדר לידה
תנוחות שונות בשלב השני של הלידה (כגון כריעה, שכיבה על הצד וכו')
12. באיזו תדירות קורה שבמהלך הלידה מיילדת אחת מטפלת ביותר מיולדת אחת?
אף פעם
תמיד
13. באיזו מידה להערכתך המצב בו מיילדת אחת מטפלת ביותר מיולדת אחת לאורך תהליך הלידה משפיע על חוויית הלידה של היולדת?
כלל לא
במידה רבה מאוד
14. באיזו מידה לדעתך חשוב שתהייה מיילדת אחת לכל יולדת לאורך כל תהליך הלידה? (באותה משמרת)
כלל לא חשוב
חשוב במידה רבה מאוד
ידע, ניסיון והכשרה
בחלק זה של השאלון נרצה לשמוע את עמדתך לגבי הידע ההכשרה והניסיון שיש לך בטיפול ביולדות עם צרכים מיוחדים.
15. באיזו מידה להערכתך יש לך מספיק ידע בנוגע לצרכים של אוכלוסיות מגוונות (להט"בים ואוכלוסיות ממגזרים ודתות שונות)?
במידה מועטה
במידה רבה
16. באיזו מידה לדעתך יש לך את המיומנויות המתאימות לאיתור יולדות נפגעות אלימות?
במידה מועטה
במידה רבה מאוד
17. באיזו מידה יש לך הידע הנדרש לטפל ביולדות ובמלוויהן שחוו (או חווים) לידות בעלות רגישות מיוחדת, כגון, הפסקת היריון, לידה שקטה, לידת עובר עם מום?
במידה מועטה
במידה רבה
קשר עם היולדת במהלך הלידה ותרומתו לחוויית הלידה
בחלק זה של השאלון נשמח ללמוד על הקשר שבין יחס המיילדת לחוויית הלידה.
18. האם את נוהגת להציג את עצמך בפני היולדת בשמך ובתפקידך?
19. באיזו מידה לדעתך היכרות מוקדמת של המיילדת עם היולדת תשפר את חוויית הלידה?
במידה מועטה ביותר
במידה רבה מאוד
20. באיזו מידה לדעתך היולדות משתפות בפועל את המיילדות לגבי רצונותיהן במהלך הלידה?
לא משתפות כלל
משתפות בכל פרט
21. באיזו מידה חשוב לדעתך שהיולדות ישתפו את המיילדות לגבי רצונותיהן במהלך הלידה?
לא חשוב כלל
חשוב ביותר
22. באיזו מידה לדעתך היולדות משתפות בפועל את המיילדות באירועים ובחוויות מעברן (הקשורים ללידה)?
לא משתפות כלל
משתפות בכל פרט
23. באיזו מידה חשוב לדעתך שהיולדות ישתפו את המיילדות באירועים ובחוויות מעברן (הקשורים ללידה)?
לא חשוב כלל
חשוב ביותר
24. אם לדעתך היולדות ממעטות לשתף, מהי לדעתך הסיבה העיקרית לכך?
Your answer
25. באיזו מידה את מרגישה שהיולדות קשובות אליך כאשת מקצוע?
במידה מועטה
במידה רבה מאד
גורמים הקשורים לחוויית הלידה
בחלק זה של השאלון נשמח ללמוד על הגורמים שלהערכתך משפיעים על חוויית הלידה.
26. אילו מהגורמים הבאים יכולים לפגוע בחוויית הלידה של היולדת? (ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת).
27. אילו מהגורמים הבאים יכולים לתרום לחוויית לידה חיובית ? (ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת).
28. אנא דרגי באיזו מידה כל אחד מהגורמים הרשומים למטה משפיעים על חוויית הלידה?
במידה מועטה מאד
במידה מוטעה
במידה רבה
במידה רבה מאד
מידת הזמינות של המיילדת
עזרת המיילדת בהפחתת המתח והחשש
הצעת המיילדת לתנוחות בלידה
מתן הסברים על ידי המיילדת לפעולות והליכים המתרחשים במהלך הלידה
דרכי ההתמודדות עם הכאב בתהליך הלידה
סביבת חדר הלידה (סדר, ניקיון, רעש, פרטיות)
נוכחות אנשי צוות מטפל במהלך הלידה
גורמים נוספים הקשורים לחוויית הלידה
בחלק זה של השאלון נרצה להוסיף עוד מידע על גורמים נוספים הקשורים לחוויית הלידה.
29. האם את בעד נוכחות תומכת לידה (דולה)?
30. באיזו מידה תומכת לידה (דולה) תורמת לחוויית לידה חיובית?
כלל לא תורמת
תורמת מאוד
31. באיזו מידה לדעתך הכנה ללידה חשובה ליצירת חוויית לידה חיובית?
כלל לא חשובה
חשובה מאוד
32. איזה סוג של הכנה ללידה לדעתך יעיל יותר לחוויית לידה חיובית? (ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת)
33. מה חשוב לך שייכלל בתהליך של ליווי מלא של לידה ע"י מיילדת?
Your answer
34. כיצד המיילדת יכולה לשפר לדעתך את חוויית הלידה של היולדת? (הציעי הצעה אחת).
Your answer
35. לסיכום, האם יש דברים נוספים, שלא נשאלת עליהם, שתרצי לחלוק עמנו ואשר משפיעים לדעתך על חווית הלידה של היולדת, או שלך כמיילדת?
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service