E-Přihláška - LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 2019
Pořadatel: SH ČMS, Sbor dobrovolných hasičů Petrovice, IČO: 43420788
Hlavní vedoucí táboru: Bc. Jan Filouš
Kontakt: sdhpetrovicebk@centrum.cz, 721 084 514
Místo konání: TZ Karolín 53, Rájec-Jestřebí, 679 02
Termín: 6. – 13. 7. 2019
Téma celotáborové hry: KAROLÍNSKÁ ŠIFRA

Na e-mailovou adresu uvedenou níže bude jako potvrzení zaslána kopie této přihlášky.

Email address *
Základní informace o pobytu:
Touto přihláškou závazně přihlašuji svoje dítě na zotavovací akci mládeže pořádanou SHČMS - Sborem dobrovolných hasičů Petrovice za podmínek uvedených v dokumentu „Obecné podmínky pobytu“, které jsou dostupné na webu pořadatele www.sdhpetrovicebk.cz, případně na vyžádání u HVT.
Informace o dítěti:
Vyplňte všechna povinná pole označená hvězdičkou (*).
Příjmení a jméno *
Your answer
Datum narození *
MM
/
DD
/
YYYY
Rodné číslo *
Rodné číslo zadávejte ve tvaru bez lomítka, celkem 10 číslic.
Your answer
Zdravotní pojišťovna *
Uveďte číslo i název zdravotní pojišťovny.
Your answer
Adresa - trvalé bydliště *
Your answer
PSČ *
Your answer
Email
Your answer
Mobil
Your answer
Informace o zákonném zástupci:
Vyplňte všechna povinná pole označená hvězdičkou (*).
Příjmení a jméno *
Your answer
Telefon/mobil *
Nutné pro komunikaci s pořadatelem.
Your answer
Email *
Nutné pro komunikaci s pořadatelem, zaslání informací k pobytu apod.
Your answer
Adresa
Your answer
PSČ
Your answer
Fakturace a platba
Základní cena pobytu za osobu *
1. Základní cena pobytu: 2400 Kč (ostatní děti), 2. Snížená cena (trvalý pobyt v obci Petrovice): 2000 Kč, 3. Snížená cena (člen kolektivu mladých hasičů SDH Petrovice): 1800 Kč. Cena je konečná a zahrnuje: ubytování, stravu a pitný režim, táborový program, případné vstupné) Další informace o pobytu jsou dostupné na webu pořadatele.
Způsob platby *
Uveďte jednu z možností provedení platby. Platba se provádí výhradně převodem na účet dle pokynů zaslaných na e-mail uvedený v přihlášce.
Potvrzení o pobytu *
Požadujete-li vystavit potvrzení o pobytu vyberte níže tuto možnost.
Fakturační údaje
Uvádějte pouze pokud jsou jiné než kontaktní údaje, např. zaměstnavatel pro uplatnění FKSP.
Your answer
Doplňující informace pro pořadatele:
Důležité informace pro pořadatele *
Zákonný zástupce dítěte musí uvést doplňující informace např. o zdravotním stavu dítěte, trvale užívané léky, či zvláštní požadavky na péči o dítě. Dále také nezbytné informace, které by mohly mít vliv na přijetí dítěte na zotavovací akci, dle "Obecných podmínek pobytu".
Your answer
Speciální stravování *
Uveďte zda vaše dítě vyžaduje speciální stravovací potřeby, diety apod. Případně uveďte, že speciální stravování nevyžaduje.
Plavání *
Uveďte zda je vaše dítě schopné samostatně plavat.
Společné ubytování dětí
(pouze děti stejného pohlaví, případně sourozenci - dvoulůžkové stany s podsadou)
Your answer
Prohlášení zákonného zástupce dítěte *
Zákonný zástupce stvrzuje svým podpisem níže v přihlášce, že údaje v ní uvedené jsou pravdivé a úplné. Také souhlasí se všemi podmínkami uvedenými v „Obecných podmínkách pobytu“, které jsou dostupné na webu pořadatele, případně na vyžádání u HVT. Zavazuje se též k uhrazení poplatků za pobyt ve stanovených termínech a výši. Souhlasí také s tím, že osobní údaje uvedené v přihlášce budou archivovány u pořadatele po dobu nezbytně nutnou a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů .Uděluji také souhlas se zpracováním svých osobních údajů a svého dítěte uvedených v této přihlášce a pořizování a zveřejňování fotografií a videozáznamů z akce, na kterou se přihlašuje spolku SHČMS Sbor dobrovolných hasičů Petrovice IČ: 43420788 ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem evidence účastníků, pojištění, pro účely dotační politiky ministerstev a krajských úřadů. Dále za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech a letácích), v médiích, na sociálních sítích (např. Facebook), webových stránkách a na veřejných sportovních a společenských akcích zpracovatele.Tyto údaje budou zpracovávány po dobu danou zákony a vyhláškami a pro zotavovací akce mládeže.Vezměte prosím na vědomí, že podle nařízení GDPR k ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje spolku.
Required
V *
Your answer
Dne *
Your answer
Zpracovatel přihlášky *
Příjmení a jméno osoby, která přihlášku vyplnila.
Your answer
Podpis zákonného zástupce
Přihláška bude vlastnoručně podepsána v den zahájení pobytu, tj. 6.7.2019. V případě nejasností kontaktujte HVT.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service