Enkät om jämlikhet, mångfald och likabehandling på E och MiT
Kära programstuderande!
Den här enkäten är en viktig del i arbetet med syfte att göra de här programmen, och de här sektionerna, mer till en plats för alla. Svaren är anonyma och kommer ligga till grund för uppdateringen av de mål och den handlingsplan som definierar sektionernas gemensamma jämlikhetsarbete.

Dina svar är värdefulla eftersom utan dom så vet inte vi vad som kan förbättras på våra program. Desto fler svar som fås, desto fler perspektiv får vi och desto bättre och mer inkluderande kan våra program bli för alla studenter, nu men även i framtiden!

Med vänliga hälsningar,
De JML-ansvariga studenterna

1. Hur gammal är du? *
2. Vilken könstillhörighet har du? *
3. Är du medlem i sektionen? *
(Betalat kåravgift)
4. Har du flyttat till Stockholm i samband med studierna? *
4.1 Kommentar
Your answer
5. Har du deltagit eller engagerat dig i någon eller några av följande sektionsaktiviteter under det senaste året? *
Required
5.1 Kommentar
Your answer
6. Upplever du att alla likabehandlas på sektionerna? *
Med avseende på etnisk tillhörighet, funktionsvariation, kön, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, politisk åsikt, egen/föräldrars akademiska bakgrund, program/masterprogram, studieinriktning eller årskurs
6.1 Om du svarade nej på fråga 6, varför?
Your answer
6.2 Kommentar
Your answer
7. Har du blivit kränkt, diskriminerad, eller på något sätt blivit illa behandlad på sektionen? *
Med avseende på exempelvis etnisk tillhörighet, funktionsvariation, kön, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, politisk åsikt, egen/föräldrars akademiska bakgrund, program/masterprogram, studieinriktning eller årskurs, under din tid på KTH?
7.1 Om du svarade ja på fråga 7, av vem?
Your answer
7.2 Kommentar
Your answer
8. Hur upplever du sektionslokalen? Vilken stämning råder? Upplever du att det är en lokal för alla? *
Your answer
9. Har du under det gångna året hetsat någon eller blivit hetsad av en annan student att dricka alkohol i sektionssammanhang? *
9.1 Kommentar
Your answer
10. Har du under det gångna året känt dig ifrågasatt på grund av din alkoholkonsumtion? *
10.1 Kommentar
Your answer
11. Upplever du att sektionen är en plats för alla? *
11.1 Kommentar
Your answer
12. Beskriv en stereotyp av en person på Elektro. *
Your answer
13. Beskriv en stereotyp av en person på Medicinsk Teknik. *
Your answer
14. Känner du att det finns en fråga inom jämlikhet, mångfald och likabehandling som du skulle vilja att sektionerna ska driva nästa läsår?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms