กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior ในพื้นที่ภาคตะวันออก
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2564
โดย กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ร่วมกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior หรือ ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจที่สามารถ ประกอบ ติดตั้ง และ เชื่อมโยง ระบบทางกล ระบบควบคุม ระบบประมวลผล และซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ ให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นระบบอัตโนมัติ

โดยกิจกรรมนี้มีให้เลือกถึง 6 หลักสูตร (หลักสูตรละ 25 วัน) ที่เกี่ยวข้องด้านระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ รวมถึงกระบวนการที่จะยกระดับบุคลากรให้เกิดความเข้าใจและประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติได้

👷‍♂️คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
- เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในพื้นที่ภาคตะวันออก (จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)
- เป็นผู้พัฒนาและออกแบบระบบอัตโนมัติ (SI : System Integrator) ในโรงงาน หรือบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

📌รายละเอียดการจัดกิจกรรมฝึกอบรม (ทั้งหมดจำนวน 6 รุ่นๆ ละ 25 คน)
- ระยะเวลาการอบรมเชิงปฎิบัติการ : 25 วัน /รุ่น
อบรมเชิงทฤษฎี 20 วัน + Project Workshop 5 วัน

- เริ่มกิจกรรม : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2564 (3-4 วัน /สัปดาห์)

- ช่วงเวลาในการอบรม : 08:30 - 16:00 น. (ของทุกวัน)

- ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย (มีอาหารกลางวัน/ขนมเบรค/เครื่องดื่ม ให้บริการ)

***เมื่อเข้าเรียนครบตามที่กำหนดจะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร (Certificate)***
***หากท่านไม่ได้เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกก็มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ หากมีความสนใจและมุ่งมั่นในการเรียน
***ทีมงานดำเนินการตามสถานการณ์ฉุกเฉิน (COVID-19) และจะแจ้งยืนยันวัน เวลา สถานที่ที่ชัดเจนอีกครั้ง ทั้งนี้หากท่านสนใจกรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ข่าวสารการดำเนินกิจกรรมก่อนใคร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : อลิสา (ลูกปลา), โทรศัพท์ 02-280-7272 ต่อ 8324, Alisa@thaieei.com
หัวข้อหลักสูตรที่สนใจ (อันดับที่ 1) *
หัวข้อหลักสูตรที่สนใจ (อันดับที่ 2) *
หัวข้อหลักสูตรที่สนใจ (อันดับที่ 3) *
ชื่อ-สกุล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม *
โทรศัพท์ *
E-mail *
ตำแหน่ง *
ชื่อสถานประกอบการ *
ที่อยู่สถานประกอบการ *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร *
ผลิตภัณฑ์/บริการ ของหน่วยงาน *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy