Στείλτε μας τη γνώμη σας

  This is a required question
  Επιλέξτε τα 3 σημαντικότερα προβλήματα
  This is a required question
  Καθαριότητα
  Πράσινο
  Πολιτιστικές Δραστηριότητες
  Δρόμοι-Πεζοδρόμια-Πλατείες κλπ
  Κυκλοφοριακό-Στάθμευση-Συγκοινωνίες
  Αθλητικές Εγκαταστάσεις
  Κοινωνική πρόνοια
  Εξυπηρέτηση των Δημοτών
  Please enter one response per row
  Σύνταξη μελέτης καθαριότητας και αξιοποίηση τεχνολογιών για την καλύτερη αποκομιδή σκουπιδιών
  Καθιέρωση «Γραμμής του Δημότη», για καταγραφή αιτημάτων και καταγγελιών
  Συνεργασία του Δήμου με τον εμπορικό σύλλογο για την προβολή της τοπικής αγοράς
  Ίδρυση Δημοτικού Γραφείου Εύρεσης Εργασίας για ενίσχυση της απασχόλησης
  Ανασχεδιασμός και ενίσχυση της δημοτικής συγκοινωνίας. Μελέτη για επέκτασή της μέσω ΣΔΙΤ
  Υλοποίηση συστήματος Διαχείρισης Θέσεων Στάθμευσης και Ενημέρωσης Οδηγών
  Δημιουργία υποδομών βιώσιμης κινητικότητας πεζόδρομων / ποδηλατόδρομων.
  Ενίσχυση του δικτύου φωτισμού με φωτοβολταϊκές πλάκες
  Δημιουργία στέγης αδέσποτων και νεκροταφείου μικρών ζώων
  Δημιουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών για τις απογευματινές ώρες
  Ενίσχυση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” και δημιουργία Δικτύου τηλε-ειδοποίησης για μοναχικά άτομα
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question