ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ข้อมูลทั่วไปของผู้ลงทะเบียน
ประเภทผู้ลงทะเบียน *
ชนิดของการลงทะเบียน *
กรณีเลือกลงทะเบียนแบบกลุ่ม
จำนวนบุคลากรทั้งหมดในกลุ่ม *
หากลงทะเบียนแบบเดี่ยว หรือไม่มีบุคลากรในกลุ่มให้ใส่ -
Your answer
จำนวนนิสิตทั้งหมดในกลุ่ม *
หากลงทะเบียนแบบเดี่ยว หรือไม่มีนิสิตในกลุ่มให้ใส่ -
Your answer
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ (ภาษาไทย) *
Your answer
นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) *
(ตัวอย่าง : Natthawut)
Your answer
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
(ตัวอย่าง : Jaidee)
Your answer
ตำแหน่งทางวิชาการ *
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน *
(ตัวอย่าง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
Your answer
คณะ/วิทยาลัย/สำนัก *
(ตัวอย่าง : คณะวิทยาศาสตร์)
Your answer
ภาควิชา/หน่วยงานย่อย *
(ตัวอย่าง : ภาควิชาชีววิทยา)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
E-mail *
Your answer
ท่านมีความประสงค์จะนำเสนอผลงาน *
ประเภทของการนำเสนอ *
ข้อมูลการชำระค่าลงทะเบียน
ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ธนาคารกรุงไทย
บัญชีเลขที่ 9854650952
สาขา มศว ประสานมิตรรหัสสาขา 1086
หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินทางหัวข้อ "แจ้งการชำระค่าลงทะเบียน"
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service