KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA KOBIET, KTÓRE URODZIŁY DZIECKO W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU LUB SĄ AKTUALNIE W CIĄŻY
Prosimy o udział w ogólnopolskim badaniu opinii prowadzonym przez Społeczny Komitet ds. AIDS we współpracy ze Stowarzyszeniem Podwale Siedem. Badanie dofinansowane jest przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem badania jest ocena działań dotyczących zapobiegania zakażeniom HIV w Polsce drogą wertykalną (z matki na dziecko) i przygotowanie rekomendacji w tym zakresie.
Wyniki badań posłużą do wypracowania rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych oraz oferty kierowanej do kobiet w tym zakresie. W związku z tym Pani głos jest szczególnie ważny.
Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu wszystkie kobiety, które urodziły dziecko w ciągu ostatniego roku (od lipca 2016 roku) lub są aktualnie w ciąży. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety w oparciu o Pani doświadczenia. Ankieta jest anonimowa i zawiera 26 pytań. Jej wypełnienie zajmuje kilka minut.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszu. Aby udzielić odpowiedzi na pytanie należy zaznaczyć jedną odpowiedź (chyba, że w pytaniu podana jest inna możliwość) lub wpisać ją w wyznaczone miejsce.
Untitled title
1. Pierwszą wizytę u lekarza w trakcie ciąży odbyła Pani: *
2. Wizyty związane z Pani ciążą były realizowane: *
2a. Jeśli odpowiedziała Pani "inna odpowiedź" na pytanie drugie - prosimy o rozwinięcie.
Your answer
3. Wizyty związane z Pani ciążą były realizowane (prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi): *
Required
3a. Jeśli odpowiedziała Pani "inna odpowiedź" na pytanie czwarte - prosimy o rozwinięcie.
Your answer
4. Kto prowadził Pani ciążę? (prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) *
Required
4a. Jeśli odpowiedziała Pani "inna odpowiedź" na pytanie czwarte - prosimy o rozwinięcie.
Your answer
5. Na ilu wizytach kontrolnych w trakcie ciąży była Pani u osoby, która ciążę prowadziła? *
6. Czy osoba prowadząca ciążę zalecała Pani wykonanie badań związanych z ciążą? *
7. Czy wykonała Pani wszystkie badania zalecone przez osobę prowadzącą ciążę? *
8. Jakich zleconych badań Pani nie wykonała?
8a. Jeśli odpowiedziała Pani "inne" na pytanie 8 - prosimy o rozwinięcie.
Your answer
9. Dlaczego nie wykonała Pani zleconych badań?
9a. Jeśli odpowiedziała Pani "inne" na pytanie 9 - prosimy o rozwinięcie.
Your answer
10. Czy wśród badań zleconych przez osobę prowadzącą ciążę było badanie w kierunku HIV? *
11. Jeśli tak, to czy osoba prowadząca ciążę przekazała Pani informacje o zasadności tego badania? *
12. Czy w trakcie trwania ciąży wykonała Pani badanie w kierunku HIV? *
13. Jeśli nie, to dlaczego nie wykonała Pani tego badania? (po udzieleniu odpowiedzi prosimy przejść do pytania 16)
13a. Jeśli odpowiedziała Pani "inna odpowiedź" na pytanie trzynaste - prosimy o rozwinięcie.
Your answer
14. Jeśli tak, to ile razy w trakcie ciąży wykonała Pani badanie w kierunku HIV?
14a. Jeśli odpowiedziała Pani "inne" na pytanie 14 - prosimy o rozwinięcie.
Your answer
15. Co skłoniło Panią do wykonania badania w kierunku HIV? (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi)
15a. Jeśli odpowiedziała Pani "inna odpowiedź" na pytanie 15 prosimy o rozwinięcie.
Your answer
16. Czy osoba prowadząca ciążę rekomendowała wykonanie badania w kierunku HIV Pani partnerowi? *
17. Jeśli tak, to czy partner wykonał badanie?
18. Czy Pani zdaniem powinno się zachęcać kobiety w ciąży do wykonywania badania w kierunku HIV? *
19. W jaki sposób według Pani można skutecznie zachęcić kobiety w ciąży do wykonywania badania w kierunku HIV? (proszę zaznaczyć CZTERY najwłaściwsze według Pani odpowiedzi): *
Required
19a. Jeśli odpowiedziała Pani "inne" na pytanie 19 - prosimy o rozwinięcie.
Your answer
20. Czy przed czerwcem 2016 roku wykonywała Pani badania w kierunku HIV? *
21. Prosimy wpisać poniżej uwagi i spostrzeżenia na temat działań dotyczących zapobiegania zakażeniom HIV w Polsce drogą wertykalną (z matki na dziecko), którymi chciałaby się Pani podzielić, a nie zostały poruszone w ankiecie. *
Your answer
Metryczka
1. Wiek *
2. Proszę podać datę porodu lub planowaną datę porodu: *
MM
/
DD
/
YYYY
3. Wykształcenie *
4. Miejsce zamieszkania *
5. Proszę podać liczbę dzieci: *
Your answer
Dziękujemy za współpracę i wypełnienie ankiety!
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms