«Жұмыспен қамту саласындағы бітіруші түлектің стратегиясы» тақырыбындағы САУАЛНАМА!                                            АНКЕТА  «Стратегии выпускника в сфере занятости»
Құрметті бітіруші түлек!
Кәсіптік даму және мансап орталығы 2020 жылғы бітіруші түлектер арасында «Жұмыспен қамту саласындағы бітіруші түлектің стратегиясы» тақырыбы бойынша түлектердің кәсіби өзін-өзі анықтау ерекшеліктері мен жұмысқа орналасуын алдын ала талдау мақсатында сауалнама өткізеді. Сізден сауалнамаға қатысуыңызды сұраймыз.
Сұрақтарды оқып, пікіріңізге сәйкес жауапты таңдаңыз.
Сауалнама жасырын сипатқа ие, нәтижелері жалпылама түрде қолданылатын болады.
Ынтымақтастық білдіргеніңізге рахмет!

Уважаемый выпускник!
Центр профессионального развития и карьеры проводит опрос среди выпускников 2020 года по теме: «Стратегии выпускника в сфере занятости» с целью выявления особенностей профессионального самоопределения выпускника и предварительный анализ трудоустройства. Просим Вас принять участие в опросе.
Прочтите вопросы и выберите варианты ответа, соответствующие вашему мнению.
Анкетирование носит анонимный характер, результаты будут использоваться в обобщенном виде.
Спасибо за сотрудничество!


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Факультет *
Специальность *
1. ЖОО бітіргеннен кейінгі Сіздің жоспарыңыз/Ваши планы после окончания вуза: *
2. Өзіңіздің біліміңізді жалғастырғыңыз келетін оқу орнының атауын көрсетіңіз (егер белгілі болса)/Укажите название учебного заведения, в котором Вы хотите продолжить свое образование (если известно) *
3. Сіз қазіргі уақытта жұмыс істейсіз бе?/Работаете ли Вы в настоящий момент? *
4. Не себепті сіз оқуды жұмыспен біріктіруді шештіңіз?/Почему Вы решили совмещать работу с учебой? *
5. Өмірде табысқа жету үшін осылар қажет деп ойлайсыз ба:/Как Вы считаете, нужны ли для успеха в жизни: *
6. Сіздің ойыңызша, 2020 жылы ЖОО түлегіне жұмысқа орналасу оңай болады ма?/Как вы думаете, легко ли будет трудоустроиться выпускнику вуза в 2020 года? *
7. Сіз ауылдық жерде жұмыс істеуге дайынсыз ба?/Готовы ли Вы работать в сельской местности? *
8. Сіз ауылда жұмыс істейтін жас мамандарды қолдау бағдарламаларының бар екенін білесіз бе?/Знаете ли Вы о существовании программ поддержки молодых специалистов, работающих на селе? *
9. Сіздің ойыңызша, жас маманның ауылда жұмыс істеу ниетіне не әсер етуі мүмкін?/Что, по Вашему мнению, может повлиять на желание молодого специалиста работать на селе? *
10. Сіз қалай ойлайсыз, жұмыс іздеу кезінде қандай ақпарат көзі неғұрлым тиімді?/Как вы считаете, какой источник информации наиболее эффективен при поиске работы? *
11. Сіз аса қажет болған жағдайда біліктілік жағынан жоғары, бірақ аз ақы төленетін жұмысқа орналасуға дайынсыз ба?/Готовы ли Вы в случае крайней необходимости устроиться на квалификационную и менее оплачиваемую работу? *
12. Егер өз мамандығыңыз бойынша жұмысқа орналаспаған жағдайда Жастар практикасымен жұмыс жасауға дайынсыз ба?/ Готовы ли вы работать по молодежной практикой в случае, если вы не трудоустроетесь по своей специальности?
Clear selection
13. Сіз біздің ЖОО-дағы кәсіби даму және мансап орталығының жұмысы туралы білесіз бе?/Знаете ли Вы о работе центра профессионального развития и карьеры в нашем вузе?
Clear selection
14. Сіздің жынысыңыз/Ваш пол:
Clear selection
Жауаптарыңызға рахмет! / Спасибо за ответы!
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy