สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การสร้างงานเอกสารเบื้องต้น" สำหรับผู้สูงอายุ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างงานเอกสารเบื้องต้น" สำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question