สมัครเข้าศึกษาต่อ ของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุนนักกีฬาฟุตซอล
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนกดส่งข้อมูล
นักเรียนผ่านการคัดเลือกทุนประเภทใด *
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น *
แผนการเรียน *
แผนการเรียนเดิม *
นักเรียน ม.ต้น ให้ใช้เครื่องหมาย -
ประเภทเขตพื้นที่บริการ *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - นามสกุล นักเรียน *
กรอกเลขประจำตัวประชาชน *
เชื้อชาติ *
สัญชาติ *
ศาสนา *
วัน/เดือน/ปี เกิด *
ตัวอย่าง 21/11/2551 (ปี พ.ศ.)
อายุ *
เช่น 16 ไม่ต้อใส่คำว่าปี
ที่อยู่ตามทะเบียน *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
เบอร์โทร. นักเรียน *
ย้ายมาจากโรงเรียน *
เกรดเฉลี่ย *
ชื่อ-นามสกุล บิดา
ใส่คำนำหน้าชื่อด้วย
อาชีพ บิดา
เบอร์โทร. บิดา
ชื่อ-นามสกุล มารดา
ใส่คำนำหน้าชื่อด้วย
อาชีพ มารดา
เบอร์โทร. มารดา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนวัดสังเวช. Report Abuse