Afmelden en/of inhalen les

Afmelden en/of inhalen van een les kan uitsluitend door middels dit formulier aangevraagd worden. Van een afmelding ontvangt u geen terugkoppeling, voor de aanvraag van een inhaalles is dit wel het geval. Een aanvraag voor een inhaalles moet dus eerst geaccordeerd worden conform het inhaalbeleid van ZKV De IJsvogels. Een afmelding dient minimaal 12 uur van te voren zijn ingediend. Voor elk af te melden lesmoment, dient een apart formulier te worden ingevuld.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question