Ankieta EduPro
KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
do diagnozy szkoły na potrzeby programu edukacyjnego Nauka Programowania Dla Uczniów Szkół Podstawowych, w związku z ubieganiem się o przyznanie dotacji w ramach projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM na lata 2014–2020
CEL ANKIETY
Celem ankiety jest zebranie informacji niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Dzięki dofinansowaniu, uczniowie Państwa szkoły będą brali udział w projekcie bez opłat.
Nazwa szkoły *
Your answer
Adres szkoły *
Your answer
Nazwa organu prowadzącego *
Your answer
Adres organu prowadzącego *
Your answer
Imię i nazwisko osoby kontaktowej *
Your answer
Numer telefonu osoby kontaktowej *
Your answer
Adres e-mail osoby kontaktowej *
Your answer
Stanowisko osoby kontaktowej *
Your answer
Czy uczniowie Państwa szkoły w roku szkolnym 2014/2015 uzyskali wyniki ze sprawdzianu po 6 klasie z matematyki na poziomie poniżej średniej wojewódzkiej, tj. 64,3 % ? *
Required
Proszę podać wynik ? *
Your answer
Proszę podać strukturę oddziałów(klas) Państwa szkoły z podziałem na chłopców i dziewczynki (przykład: 1a,10D,12M; 1b,12D,15M; 2a, 9D,17M) *
Your answer
Na podstawie rozmów z rodzicami i dziećmi proszę określić ilość dzieci zainteresowanych zajęciami w ramach projektu (przykład: 1a,10D,12M; 1b,12D,15M; 2a, 9D,17M) *
Your answer
Czy w Państwa szkole są organizowane ponadprogramowe zajęcia dla dzieci z zakresu informatyki, programowania, robotyki, języka angielskiego, nowych technologii, itp. ? *
Required
Proszę o specyfikację rodzaju i formy zajęć (przykład: programowanie, 1h tygodniowo, odpłatne; Angielski, 2h tygodniowo, nieodpłatne)
Your answer
Czy szkoła otrzymywała sygnały od rodziców lub dzieci dotyczące zapotrzebowania na podobne zajęcia ? *
Required
Jeśli szkoła otrzymywała takie sygnały, to prosimy o specyfikację (przykład: robotyka, od ponad roku)
Your answer
Czy w Państwa szkole są nauczyciele którzy chcieliby przejść szkolenie i prowadzić zajęcia z nauki programowania z robotem dla dzieci (dodatkowe wynagrodzenie) ? *
Required
Proszę podać kontakty do osób zainteresowanych (Imię i Nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
Your answer
Czy w Państwa szkole są nauczyciele którzy chcieliby przejść szkolenie i prowadzić zajęcia z nauki programowania z robotem dla dzieci (dodatkowe wynagrodzenie) ? *
Required
Prosimy o specyfikację sprzętu informatycznego w szkole użytkowanego przez uczniów(przykład:Komputer stacjonarny, 10 szt, ze środków EU; Laptop, 2 szt, nie ze środków EU; Tablica interaktywna, 2 szt, nie ze środków EU;) *
Your answer
Czy w Państwa najlepszej wiedzy bazującej na rozmowach z uczniami, rodzicami i nauczycielami, dzieci mają wystarczającą ilość możliwości uczenia się i poszerzania swojej wiedzy w zakresie:
a. matematyki *
Required
b. języka angielskiego *
Required
a. robotyki *
Required
d. programowania *
Required
e. nowych technologii *
Required
Czy w Państwa szkole wykorzystywane są techniki terapii integracji sensorycznej jako wsparciu w rozwoju dzieci ? *
Required
Jeśli wykorzystują Państwo techniki terapii integracji sensorycznej, prosimy o krótki opis
Your answer
Jaka jest sugerowany układ zajęć dla dzieci *
Czy nauczyciele dedykowani do projektu posiadają wiedzę oraz minimum roczne doświadczenie w programowaniu robotów edukacyjnych ? *
Required
Proszę wskazać zakres doświadczeń nauczycieli
Your answer
Jaki jest sugerowany układ szkoleń dla nauczycieli, przy założeniu do zrealizowania 15 godzin w trakcie 2 tygodni(sugerowany termin maj 2017 oraz 3 godziny we wrześniu). *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.