Kompetencje mentorów w eko-przemyśle
Zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym “Standard kompetencji zawodowych mentorów w sektorach eko-przemysłu”. Ankieta przeprowadzana jest w ramach projektu „Wdrażanie modelu certyfikacji mentorów w sektorach eko-przemysłu – EcoMentor (2016-1-PL01-KA202-026809)” dofinansowanego w ramach programu ERASMUS+. Ankieta przeprowadzana jest przez partnerów konsorcjum: w Polsce przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy i Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, we Włoszech przez SINERGIE, w Grecji przez Dimitra Education & Consulting, a w Wielkiej Brytanii przez International Centre for the Environment, Resource Management & Sustainability Limited (ICERMS).

Ankieta skierowana jest do osób zajmujących się kształceniem w miejscu pracy - mentorów, opiekunów stażystów i praktykantów, osób wdrażających nowych pracowników do pracy.

Celem ankiety jest zweryfikowanie zawartości wstępnego projektu standardu kompetencji zawodowych mentorów w sektorach eko-przemysłu: gospodarki odpadami, recyklingu, energii odnawialnych.

W ankiecie znajdują się stwierdzenia dotyczące:
− wiedzy i rozumienia,
− umiejętności,
− kompetencji społecznych (wspólnych dla wszystkich obszarów działań),
które osoba pełniąca rolę mentora powinna posiadać, lub którymi powinna się wykazać podczas swojej pracy.

Stwierdzenia pogrupowane są w następujące obszary działań mentora:
1. Planowanie działań mentorskich.
2. Prowadzenie działań mentorskich.
3. Ocena działań mentorskich.

Prosimy o uszeregowanie poszczególnych stwierdzeń zgodnie z ich ważnością podczas prowadzenia działań mentorskich. Prosimy o zaznaczenie „x” w odpowiedniej kolumnie:
− bardzo ważne
− ważne
− mało ważne
− nieważne

Jeżeli uważają Państwo, że listę stwierdzeń należy rozszerzyć, prosimy o dodanie ich na końcu poszczególnych tabel.
Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi lub komentarze, prosimy o zamieszczenie ich na końcu ankiety.

Zapewniamy, że Państwa odpowiedzi będą traktowane jako poufne, a wszystkie dane zostaną wykorzystane jedynie do opracowania standardu kompetencji zawodowych i programu szkoleniowego dla mentorów. Nie będą Państwo wymienieni z imienia bądź funkcji w żadnym raporcie, który powstanie na podstawie wyników uzyskanych w badaniu i Państwa tożsamość jako uczestnika pozostanie anonimowa. Informacje zebrane w badaniu będą przetwarzane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy zgodnie z wymaganiami dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Mają Państwo prawo dostępu, skorygowania, żądania zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych kontaktując się z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytut Badawczym, z Anną Bojanowicz-Bablok, ul. Krucza 5/11 D, 00-548 Warszawa, anna.bojanowicz-bablok@ios.edu.pl

Przewidywany czas wypełnienia kwestionariusza: poniżej 30 min.

Dziękujemy bardzo za poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service