Google Forms

סוג שימוש לרעה:

המדיניות שלנו בנוגע לעירום

אסור לשתף או לפרסם תוכן המציג עירום, אקטים מיניים גרפיים, או כל חומר מיני מפורש אחר. כמו כן, אסור לפרסם תוכן שמפנה תנועה לאתרים פורנוגרפיים מסחריים או תוכן שמעודד פדופיליה, גילוי עריות או יחסי מין עם בעלי חיים.

המדיניות שלנו קובעת אפס סובלנות כלפי תוכן המכיל ניצול של ילדים. פירוש הדבר שנסיים חשבונות של כל משתמש שנמצא לגביו שהוא משתף או מפרסם תמונות של התעללות מינית בילדים. בנוסף נדווח לרשויות אכיפת החוק על התוכן ועל הבעלים שלו.

כמו כן, איננו מתירים לשתף או לפרסם תוכן המעודד או מקדם משיכה מינית כלפי ילדים.

ביטול
שליחת דוח לגבי התנהלות פוגעת