Ankieta dla absolwentów

Szanowna absolwentko/absolwencie!
Chcielibyśmy móc dostosować naszą ofertę edukacyjną do potrzeb naszych uczniów i ich dalszego kształcenia. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wiedzieli jak spełnialiśmy swoją rolę dotychczas. Dzięki tej ankiecie będziemy mogli się dowiedzieć, w jakim stopniu wiedza i umiejętności zdobyte w naszej szkole pomogły Ci w dalszej edukacji.
Przeczytaj uważnie poniższe pytania, a następnie zaznacz odpowiednie pola odpowiedzi zgodnie ze swoim przekonaniem.
  This is a required question

  Jeśli kontynuujesz naukę: 2/1. Oceń trafność następujących stwierdzeń:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Jeśli pracujesz lub poszukujesz pracy: 2/2. Oceń trafność następujących stwierdzeń:

  This is a required question

  Oceń trafność następujących stwierdzeń:

  This is a required question
  This is a required question

  Czy po ukończeniu szkoły:

  This is a required question

  Jakie mocne i słabe strony ma szkoła, którą ukończył(a)eś ?

  proszę wpisać po dwie najważniejsze dodatnie i ujemne cechy
  This is a required question
  This is a required question