Lacáiste ar ranganna Gaeilge ar líne ar fáil ó Líonra Leitir Ceanainn
Tá Líonra Leitir Ceanainn ag ofráil lacáiste 33% duit ar ranganna Gaeilge le Gaelchultúr ar www.ranganna.com Beidh ballraíocht trí mhí agat ar an suíomh.
CAITHFIDH TÚ CLÁRÚ ANSEO AGUS €30 A CHUR CHUIG LÍONRA LEITIR CEANAINN IONAS GO MBEADH MUID IN ANN TÚ A CHLÁRÚ LE GAELCHULTÚR AGUS AN TÁILLE IOMLÁN A ÍOC. NÁ CLÁRAIGH AR SUÍOMH ranganna.com NÓ CAILLFIDH TÚ AN LACÁISTE.
Líonra Leitir Ceanainn is offering you a 33% discount on online Irish classes with Gaelchultúr on www.ranganna.com. €30 will give you three month's membership on the site - usually €45
YOU MUST REGISTER HERE AND SEND LÍONRA LEITIR CEANAINN THE €30 SO THAT WE CAN REGISTER YOU AND PAY THE REST OF THE FEE. IF YOU REGISTER DIRECTLY ON ranganna.com YOU WILL LOSE THE DISCOUNT.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Ainm /Name *
Seoladh ríomhphoist / email address *
Uimhir ghutháin / Phone number
Cursaí atá ar fail le ranganna.com / Courses available with ranganna.com
GAEILGE GAN STRÓ - BEGINNERS LEVEL dírithe orthu siúd nach bhfuil eolas ar bith acu ar an nGaeilge. Níl an leibhéal seo oiriúnach do dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil. Faoi dheireadh an chúrsa, beidh na rannpháirtithe tar éis foghlaim an chaoi le páirt a ghlacadh i gcomhráite simplí laethúla agus beidh eolas bunúsach acu ar an ngramadach.
This course is for complete beginners who have never studied Irish before. By the end of the course participants will be able to take part in simple everyday conversations and will have a basic level of grammar.

GAEILGE GAN STRÓ - LOWER INTERMEDIATE LEVEL oiriúnach do dhaoine a bhfuil staidéar déanta acu ar an nGaeilge ag am éigin ina saol agus a thuigeann méid áirithe den teanga ach nach raibh mórán deiseanna acu í a úsáid le blianta beaga anuas. Tá an bhéim ar fhorbairt scileanna labhartha agus éisteachta ach tá deiseanna ag an bhfoghlaimeoir an teanga a scríobh agus a léamh freisin. Múintear an ghramadach i gcomhthéacs, de réir mar a bhíonn sí ag teastáil.
Suitable who have studied Irish at some time in their life and understand a certain amount but haven't had much chance to use it. The emphasis is on speaking and listening skills but there are also opportunities to read and write the language. Grammar is taught in context as and when needed.

GRAMADACH GAN STRÓ - CRUINNEAS SA GHAEILGE. Tá an cúrsa seo oiriúnach dóibh siúd a bhfuil caighdeán maith Gaeilge labhartha acu ach a dteastaíonn uathu feabhas a chur ar a gcuid gramadaí agus cur lena saibhreas sa teanga.
This course is for those who have a good standard of spoken Irish but who want to improve their grammar and enrich their language skills.
Cén cúrsa ar mhaith leat a dhéanamh? Which course would you like to do? *
Íocaíocht / payment
Déan íocaíocht ar líne chuig Líonra Leitir Ceanainn le do thoil

Ainm an Chuntais: Lionra Leitir Ceanainn

Banc: Bank of Ireland, Market Square, Letterkenny

BIC: BOFIIE2DXXX

IBAN: IE36BOFI90491524908267

Tá sé iontach tábhachtach go gcuirfidh tú d'ainm isteach mar uimhir thágartha agus tú ag cur íocaiocht ar aghaigh chugainn trí EFT. (Sa doigh is go mbeidh sé soiléir cé atá ag clarú.) Muna féidir leat íocaíocht ar líne a dhéanamh bí i dteagmháil linn ar 089 4218215 le do thoil. Please make sure you include your name as a reference number when you make your online payment so that we know who is paying. If you cannot do an online bank payment please contact us on 089 4218215 or lionralc@gmail.com
An bhfuil an íocaíocht déanta agat? / Have you paid?
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy