แบบสอบถาม กิจกรรม YB Open House 2021 โรงเรียนโยธินบูรณะ
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม YB Open House 2021 เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่อไป
โปรดทำเครื่องหมาย / ใน [ ] หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงหรือตรงกับความคิดเห็น
ของท่านมากที่สุด
1. เพศ *
2. สถานภาพ *
3. อายุ *
4. ระดับการศึกษา *
5. ท่านรับทราบข่าวสารการจัดงาน YB Open House 2021 จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
6. ท่านเคยเข้าร่วมการจัดงาน YB Open House โรงเรียนโยธินบูรณะหรือไม่ *
7. หากท่านสนใจเลือกเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนโยธินบูรณะ ท่านต้องการเลือกเข้ารับการศึกษาต่อในโครงการใด *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy