ANKIETA EWALUACYJNA LSR
Szanowna Pani/Szanowny Panie
Zapraszamy Panią/Pana do udziału w badaniu prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Zielone Mosty Narwi. Nasze badania posłużą ocenie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poprawie mechanizmów wsparcia dla realizowanych projektów (operacji) przez mieszkańców, organizacje, firmy i samorząd terytorialny (urzędy gmin i podległe instytucje) obszaru. Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą udostępniane jedynie w postaci zbiorczej.
Właściwe odpowiedzi prosimy zaznaczyć klikając w odpowiednim kółeczku.
Ewaluacja LSR
* LSR - Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi
1. Czy słyszała Pani/słyszał Pan o Programie LEADER? *
2. Czy zna Pani/Pan LGD Zielone Mosty Narwi oraz wie czym się zajmuje ? *
3. Czy gmina, w której Pani/Pan mieszka jest członkiem Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi? *
4.Czy zna Pani/Pan Lokalną Strategię Rozwoju – LSR (Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność) LGD Zielone Mosty Narwi, jej cele i przedsięwzięcia? *
5. Czy odwiedza Pani/Pan stronę internetową LGD Zielone Mosty Narwi? *
6. Jeżeli tak to jak często?
Clear selection
7. Czy słyszała Pani/słyszał Pan o szkoleniach organizowanych przez LGD Zielone Mosty Narwi? *
8. Czy brała Pani/brał Pan udział w szkoleniach dotyczących przygotowania wniosku o dofinansowanie, organizowanych przez LGD Zielone Mosty Narwi? *
9. Jeżeli tak – to proszę ocenić to (te) szkolenie/a:
Clear selection
10. Czy według Pani/Pana wiedzy (odczuć) LGD Zielone Mosty Narwi ma wpływ na wzrost aktywności społecznej i/lub gospodarczej mieszkańców wsi, gminy, w której Pani/Pan mieszka? *
11. Czy czuje Pani/Pan więź (identyfikuje się) z miejscem swojego zamieszkania? *
12. Z poniższych opinii dotyczących życia społecznego proszę wybrać tę, która jest bliższa Pani/Pana poglądom: *
13. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/Pana poglądom? *
14. Płeć: *
15. Wiek: *
16. Wykształcenie: *
Dziękujemy za udział w badaniu!!!
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ankieta opracowana przez LGD Zielone Mosty Narwi.
Ankieta współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy