59. KFF Formularz zgłoszeniowy na wolontariat / 59. KFF Volounteer application form
Cześć!
Poniżej znajdziesz formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na wolontariuszy 59. Krakowskiego Festiwalu Filmowego! Tegoroczna edycja odbywa się w terminie 26.05 - 02.06.2019.
Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, pamiętaj, że, aby zostać wolontariuszem będziesz zobowiązany dostarczyć zgodę od swoich rodziców lub opiekunów.
Nabór wolontariuszy potrwa do 15 kwietnia.
Do zobaczenia wkrótce :)

Dear Candidate!
Below you can find an application form for future volunteers of 59th Krakow Film Festival! This year edition will take place May 26th - June 2nd, 2019.
If you are underage, please note that you will be asked to provide us with permission from your parents or guardians.
We accept applications till 15th of April.
We hope to meet you soon :)

Nazwisko i Imię / Last and First name *
Your answer
Adres e-mail / e-mail *
Your answer
Numer telefonu / Phone number *
Your answer
Adres / Address *
Your answer
Narodowość / Nationality
Your answer
Płeć / Gender
Data urodzenia / Date of birth
MM
/
DD
/
YYYY
Czym zajmujesz się obecnie? / What is your current status?
Co studiujesz lub gdzie pracujesz? / What do you study or where do you work?
Your answer
Czy pracowałeś już na KFF? / Have you worked for KFF before? *
Jeśli tak, to w jakim dziale? / If yes, in what department?
Your answer
W jakim dziale chcesz pracować? / In what department would you like to work? *
Wybierz maksymalnie 3 odpowiedzi / Choose no more than 3 options
Required
Na jakim poziomie posługujesz się językiem angielskim? / What is your level of English? *
Nawet jeśli nie znasz języka angielskiego, możesz nam pomóc! / You can help us even if you don’t speak English :)
Czy posługujesz się innym językiem obcym? / Do you speak any other languages?
Podaj język i poziom / Name language and level
Your answer
Dyspozycyjność podczas festiwalu / Specify your availability *
cały dzień // all day
8:00 - 16:00
16:00 - 22:00
W innych godzinach / In different hours
Nie jestem dostępny/a / i'm not available
25.05 Sobota / Saturday
26.05 Niedziela / Sunday
27.05 Poniedziałek / Monday
28.05 Wtorek / Tuesday
29.05 Środa / Wednesday
30.05 Czwartek / Thursday
31.05 Piątek / Friday
01.06 Sobota / Saturday
02.06 Niedziela / Sunday
03.06 Poniedziałek / Monday
Przed festiwalem / Before the festival starts
Zadaj pytanie lub podziel się opinią / Feel free to share your thoughts or ask questions
Your answer
Informujemy, że wszystkie dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym są przetwarzane przez Krakowską Fundację Filmową z siedzibą w Krakowie (30-364), ul. Pychowicka 7 jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji wolontariuszy na potrzeby 59. edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego.Po zakończeniu rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przed i w trakcie trwania festiwalu w związku z obowiązkami pełnionymi przez wolontariuszy, a także po jego zakończeniu w celu wydania zaświadczenia o wolontariacie. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych przez okres 1 miesiąca od daty zakończenia bieżącej edycji festiwalu. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu; przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zebrane dane nie będą podlegać profilowaniu.

We would like to inform you that all the personal information provided in the application form is processed by the Krakow Film Foundation (Krakowska Fundacja Filmowa) with its registered office in Krakow (30-364), ul. Pychowicka 7, as a controller of personal information in order to carry out the volunteer recruitment for 59th Krakow Film Festival. After the recruitment, personal data will be processed by the data controller before and during the festival in connection with the duties of volunteers, and also after the festival to issue a volunteer's certificate.Personal information will be stored by the controller of personal information for the period of one month from the date of completion of the current festival edition. Individuals whose data is processed have a right to demand access to their data, correct it, remove it or limit its processing; file a complaint; transfer data and file a complaint to the supervisory authority. The data collected will not be subject to profiling.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Krakowska Fundacja Filmowa. Report Abuse - Terms of Service