Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp)

  Captionless Image

  BAHAGIAN A: MAKLUMAT ASAS RESPONDEN

  Sila pilih jawapan yang bersesuaian.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  BAHAGIAN B: PENILAIAN TERHADAP PERKHIDMATAN SWCorp

  Captionless Image

  PRESTASI PERKHIDMATAN SWCorp

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  BAHAGIAN C : INFRASTUKTUR DAN KEMUDAHAN

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question