Účtování osobní asistence – Dotazník dostupnosti, kvality a úhrady osobní asistence
Zákon o sociálních službách rozlišuje tři druhy poskytovatelů osobní asistence: (1) rodinné příslušníky, (2) asistenty sociální péče (typicky přátelé, sousedi) a (3) registrované poskytovatele sociálních služeb (organizace). Tento dotazník se zabývá tématem registrovaných poskytovatelů ociálních služeb osobní asistence (osobní asistence poskytovaná v domácím prostředí klienta).

Česká asociace paraplegiků - CZEPA zaznamenala různé klientské podněty, které kromě nedostatečného pokrytí v místě a čase naznačují, že některé organizace, poskytující osobní asistenci v domácím prostředí osob se zdravotním postižením, účtují tyto služby různým způsobem.

Zajímá nás Vaše osobní zkušenost s čerpáním a účtováním terénní osobní asistence od registrovaného poskytovatele sociálních služeb. Rádi bychom se za Vašeho přispění zasadili nejen o rozšíření dostupnosti a spektra sociálních služeb, ale také o co nejtransparentnější a zcela průhledné účtování úhrad. Proto jsme připravili anonymní dotazník, o jehož vyplnění Vás žádáme. Dotazník můžete vyplnit, pokud jste čerpal/a služby osobní asistence od registrovaných poskytovatelů sociálních služeb v průběhu roku 2018 či 2017.

Využíváte službu osobní asistence od registrovaného poskytovatele osobní asistence (od organizace)?
Pokud NEVYUŽÍVÁTE službu osobní asistence od registrovaného poskytovatele (od organizace), zajímají nás stručně Vaše DŮVODY. V dalších otázkách pak nepokračujte.
Your answer
Znáte ve svém okolí nějakého poskytovatele sociálních služeb - zejména osobní asistence?
Pokud znáte ve svém okolí poskytovatele osobní asistence, zajímá nás: KOLIK poskytovatelů znáte (víte o nich) a JAK DALEKO od Vašeho bydliště mají sídlo (provozovnu)? (zaznamenat můžete jako "kolik: číslo" a "daleko: číslo km")
Your answer
Jak často osobní asistenci využíváte?
V jakou denní dobu asistenci využíváte?
Je u Vás V POŽADOVANÉM ČASE (kdy potřebujete) služba dostupná? Musíte se v čase využití služby PŘIZPŮSOBIT poskytovateli (potřebujete jindy, ale v požadovaný čas nelze službu čerpat)? Vyjádřete se prosím k oběma otázkám, případně rozveďte, pokud je to v jednotlivých denních dobách různé.
Your answer
Jak službu osobní asistence objednáváte?
Jak jinak službu osobní asistence objednáváte? (vyplňte, pokud jste v předchozí otázce zatrhl/a "jinak")
Your answer
Pokud objednáváte předem daný počet hodin, jste limitován/a nějakým povinným odběrem? Pokud ano, jakým?
Your answer
Máte možnost službu zrušit (ano/ne, ev. za jakých podmínek)? Účtuje si poskytovatel v případě zrušení služby storno poplatek?
Your answer
Jakou částku za hodinu služby osobní asistence obvykle platíte?
Pokud platíte více než 130 Kč/hod. osobní asistence, uveďte prosím bližší informace.
Your answer
Jakým konkrétním způsobem je u Vás účtování služby (návštěva asistenta) zahájeno a jak/kdy/kde ukončeno? (např. začíná vstupem asistence do bytu, odčipnutím, výjezdem, jinak - jak)
Your answer
Účtuje Vám poskytovatel služby další poplatky („kilometrovné“, za svátky, za opakované služby, za čas asistenta na cestě atp..)? (ano/ne, upřesněnte)
Your answer
V jaké formě dostáváte vyúčtování služeb?
V tomto prostoru můžete blíže upřesnit vyúčtování služeb.
Your answer
Vyznáte se ve svém vyúčtování a máte možnost rozklíčovat jednotlivé položky?
Liší se konečná cena za 1 nebo více hodin Vámi čerpané služby od oficiálního ceníku poskytovatele?
Pokud se konečná cena za 1 nebo více hodin Vámi čerpané služby od oficiálního ceníku poskytovatele liší, zajímá nás jak.
Jste si vědom/a maximálního limitu za 1 hodinu služby osobní asistence ve výši 130 Kč/hod. (stanoveného vyhláškou č. 505/2006 Sb.) ?
Používá Váš poskytovatel ve vyúčtování tzv. zaokrouhlování?
Jak byste hodnotil/a úroveň služeb Vašeho poskytovatele? Služby vnímáte jako:
V tomto prostoru máte možnost blíže upřesnit Váš názor na úroveň poskytovaných služeb.
Your answer
Chybí Vám u vašeho nebo obecně všech poskytovatelů nějaký konkrétní úkon/služba, které byste rád využil/a?
Your answer
V jaké lokalitě službu osobní asistence čerpáte? Uveďte kraj a město.
Your answer
Zde můžete využít prostor pro Vaše případné další sdělení, upřesnění apod.
Your answer
Dotazník je anonymní. Pokud nám přesto chcete uvést Vaše jméno a kontakt pro bližší spolupráci na tématu, můžete využít tento prostor.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Česká asociace paraplegiků - CZEPA. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms