แบบประเมินการจัดกิจกรรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการให้ตรงเป้าประสงค์ของแหล่งทุน 14 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
1.หน่วยงาน *
2.เพศ *
3.ตำแหน่ง *
4.ระดับการศึกษาสูงสุด *
5.อายุงาน *
ุ6. ประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย *
6.1 ถ้าเคยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว เคยรับผิดชอบในการ
6.2 ถ้าเคยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการ เคยรับผิดชอบในการ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy