ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW W RAMACH EWALUACJI ON-GOING
Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu gmin: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew oraz Reńska Wieś do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminach: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew oraz Reńska Wieś.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia Euro-Country do potrzeb mieszkańców i regionu.
1. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”? (Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi)
2. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”? (Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi)
3. Jak obecnie ocenia Pan/i swoją gminę pod względem: (Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi) *
Bardzo dobrze
Dobrze
Trochę dobrze/trochę źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Atrakcyjności turystycznej
Promocji dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki
Infrastruktury i oferty kulturalnej
Infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej
Infrastruktury drogowej
Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów
Tożsamości mieszkańców z regionem
Działań i usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych
Działań na rzecz bezrobotnych
Działań na rzecz osób przed 30 rokiem życia
Działań na rzecz osób po 50 roku życia
Działań na rzecz kobiet
Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem
Sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy
4. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących ostatniego roku: (Prosimy o zaznaczenie „tak”, „nie” lub „nie wiem”) *
Tak
Nie
Nie wiem
Uczestniczę w wydarzeniach organizowanych przez gminę (kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, obchodach świąt etc.)
Biorę udział w przygotowywaniu gminnych wydarzeń (sam albo w ramach grupy, do której należę)
Należę do stowarzyszenia/organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, fundacja)
Należę do nieformalnej grupy społecznej (koła gospodyń etc.)
Mam możliwości, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień (dotyczących gminy i mojej miejscowości)
Jestem członkiem rady/komitetu (np. w szkole, klubie sportowym, przedsiębiorstwie)
Znam najważniejsze fakty historyczne dotyczące mojej miejscowości/gminy
Potrafię wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy
Na terenie mojej gminy mogę rozwijać się zawodowo
W mojej gminie powstaje wiele firm
W mojej gminie chętnie inwestują przedsiębiorcy
Na terenie mojej gminy są sprzyjające warunki dla turystów i osób przyjezdnych
5. Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w Pana/i gminie ? (Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi)
5.1. Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania? (Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi)
5.2. Jakie są powody?
6. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury / obiektów finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku? (Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi)
7. Czy Pana/i zdaniem projekty związane z poprawą infrastruktury cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców? (Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi)
8. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku? (Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi)
9. Czy Pana/i zdaniem projekty te cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców? (Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi)
10. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale dodatkowych środków finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów dofinansował/a/by Pan/i w pierwszej kolejności? (Prosimy o zaznaczenie trzech najważniejszych)
11. Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania?
12. W jaki sposób dowiedział się Pan/i o Lokalnej Grupie Działania?
13. Co chciałby/a Pan/i zmienić w swojej gminie, proszę podać przykłady, propozycje, pomysły?
Your answer
Metryczka
M1. Status na rynku pracy:
M2. Płeć:
M3. Niepełnosprawność:
M4. Wykształcenie:
M5. Wielkość gospodarstwa rolnego:
M6. Wiek przedział
M7. Miejsce zamieszkania: gmina…
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy