แบบลงทะเบียน ร่วมสัมมนา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหม้อน้ำ และการออกแบบ Safety valve สำหรับ Boiler และ Pressure Vessel ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09:00-16:00 น. ณ ห้อง 703 อาคารเรียนรวม12 ขั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ในนามของผู้จัดงาน ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนใจในการจัดฝึกอบรมมา ณ ที่นี้ด้วยแต่เนื่องจาก สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีจำนวนจำกัดและ มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก จึง ขออนุญาตปิดการรับสมัคร ไว้เพียงเท่านี้ ท่านสามารถ ติดตามข่าวสารการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.kmitl.com ขอบคุณครับ
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service