ใบสมัคร "เมืองที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและคนทั้งมวล" Smile City For All
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขอเชิญจังหวัดที่มีความพร้อมและรับรอง (Guarantee) ได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด
"เมืองที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและคนทั้งมวล" (Smile City For All)
สมัครเข้าร่วมประกวดเจตนารมณ์ ดังนี้
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อจังหวัด
Your answer
ชื่อหน่วยงาน
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy