TEST 5 - VEDOMOSTNÝ TEST NA OVERENIE SCHOPNOSTÍ PRI PRÁCI SO ZDROJMI
Test slúži na overenie schopností rozlišovať dôveryhodnosť zdrojov informácií.
Test obsahuje 12 otázok.
Overovať internetové obsahy je dôležité, pretože: *
Čo je najlepším indikátorom spoľahlivosti webovej stránky? *
Dôveryhodnosť obsahu sa určuje: *
Čo musíme urobiť, aby zistili, či je zdroj spoľahlivý? *
Pri určovaní dôveryhodnosti zdroja NIE je dôležité: *
Ktorý spôsob overovania obsahu správy je najNEvhodnejší? *
Prečo je potrebné aby sme boli skeptickí voči dôveryhodnosti zdrojov informácií? *
Ktorá z osôb sa NEpovažuje za odborníka v oblasti medicíny? *
Kto je najkompetentnejší na napísanie dôveryhodného článku o histórii výroby potravín na Slovensku? *
Ktorý z nasledujúcich typov zdrojov musí byť najaktuálnejší, aby bol považovaný za dôveryhodný? *
Ktorý zdroj by ponúkol najdôveryhodnejšie informácie o aktuálnom zákone o BOZP (Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)? *
Môžeme používať Wikipédiu ako dôveryhodný zdroj? *
NA ZÁVER PÁR OTÁZOK O VÁS:
Pohlavie *
Vek *
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie *
Veľkosť miesta bydliska (počet obyvateľov) *
Aktuálny sociálno-ekonomický status *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy