II Дидактичка конференција: "Методички аспекти унапређења наставе"
Скуп ће се одржати у суботу, 18 јуна 2016. г. са почетком у 10 сати,
на Биолошком факултету Универзитета у Београду, Студентски Трг 3, (Библиотека Института за зоологију, зграда Филолошког факултета, II спрат, степениште десно).

Циљ овог скупа је да пружи могућност истраживачима у области методика наставе (предметних дидактика) да представе и дискутују резултате својих истраживања. У оквиру овог скупа разматрају се следеће области:

• Методичко образовање наставника (Teacher Education)
• Модели и моделовање (Models and Modeling in Subject Didactics)
• Наставне стратегије (Teaching Strategies)
• Интересовање и мотивација (Interest and Motivation)
• Ученички/студентски ставови, мишљења, концепције (Student’s Conceptions, Student’s Attitudes)
• Педагошко-предметно знање (Pedagogical Content Knowledge)

Рок за пријављивање/потврду присуствовања на скупу је 1. јун. 2016. г.
Рок за слање сажетака је 1. јун 2016. г.
Рок за слање радова у целини (за Зборник радова) је 1. септембар 2016. г.

Пријава за скуп
Молимо Вас да попуните сва захтевана поља (обележена са *)
Након попуњавања обавезно кликните на дугме "Submit" (Пошаљи)
Име и презиме аутора
Навести имена и презимена свих аутора. Одговорног аутора обележити звездицом (*) пре имена.
Your answer
Титула
Др, Мр, Мастер, Дипл. и сл.
Your answer
Институција
Назив институција за све ауторе редом.
Your answer
Адреса
Улица и број, поштански број, Место.
Your answer
Телефон
Број контакт телефона одговорног аутора.
Your answer
Е-маил
Уписите САМО ЈЕДНУ валидну адресу Е-поште одговорног аутора.
Your answer
Наслов рада
(НАПИСАТИ ВЕЛИКИМ СЛОВИМА)
Your answer
Упутство за писање и слање Сажетка-извода рада
Текст сажетка треба да буде највише на једној страни А4 формата, једноструког прореда у Word документу, Times New Roman фонтом, величине 12. Наслов рада куцати великим болд словима. Испод наслова оставити један празан ред, па затим навести имена аутора. Оставити један празан ред испод, а затим навести имена институција са пуном адресом, укључујући е-маил адресу. Оставити два празна реда и куцати текст сажетка-извода.

САЖЕТАК послати на ЕМАИЛ: metodicki.skup@gmail.com
Рок за слање сажетака је 1. јун 2016. г.

Упутство за писање и слање радова у целини
Текст рада треба да буде дужине највише до 16 страна А4 формата, двоструког прореда у Word документу, Times New Roman фонтом, величина слова 12 (фонт Serbian Cyrillic). Наслов рада куцати великим болд словима. Испод наслова оставити један празан ред, па затим навести имена аутора. Оставити један празан ред испод, а затим навести имена институција са пуном адресом, укључујући е-маил адресу. Оставити два празна реда и куцати сажетак-извод.
На крају сажетка, навести кључне речи (до пет).
Основни текст истраживачког рада треба да садржи увод, циљ, задатке, хипотезе истраживања, методологију, резултате, дискусију и закључке. Уколико се прилаже теоријски рад, треба дефинисати основна теоријска полазишта и анализу проблема, значај проблема, са закључцима.
Табеле означити одговарајућим бројем и насловом, док сви графички прикази требају да имају редни број, наслов и легенду.
На крају рада навести Литературу и Прилоге (уколико их има).

Примери за навођење литературе:
Целокупно упутство за писање радова са примерима за навођење литературе у MS Word (*.doc) формату можете преузети са линка:
http://goo.gl/Wa7zBl
[(klik na "File", a onda klik na "Download") ili samo Ctrl+S]

ТЕКСТ РАДА послати на ЕМАИЛ: metodicki.skup@gmail.com
Рок за слање радова у целини (за Зборник радова) је 1. септембар 2016. г.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms