แบบทดสอบ ครูผู้ช่วย 30 ข้อ
ชุดทดสอบออนไลน์ บริการฟรีจากทางร้าน www.เฉลยแนวข้อสอบ.com
สนใจสั่งซื้อ แนวข้อสอบ ติดต่อ
line id : banker2932 To.0956723469 หรือคลิก http://line.me/ti/p/ayRBe5NoJw
[PDF 399./หนังสือ 699.]

ติดตามเพจ https://www.facebook.com/updateExamination/#

1.ข้อใด ไม่ใช่ เสาหลักของอาเซียน *
1 point
2.ประเทศที่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ปี พ.ศ.2556 คือข้อใด *
1 point
3.รายการครูมืออาชีพ เป็นรายการช่องใด *
1 point
4. Face book เป็นนวัตกรรมประเภทใด *
1 point
5.พรบ.การศึกษาแห่งชาติให้ความหมายการศึกษาหมายถึงกิจกรรมดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด *
1 point
6.ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ *
1 point
7.คำว่า “เอกภาพด้านนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ” สอดคล้องกับข้อใด *
1 point
8.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย *
1 point
9.ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน *
1 point
10.ต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่ สถานศึกษาสำหรับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน *
1 point
11.เจตคติ(Atttitude)หมายถึงข้อใด? *
1 point
12.เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ? *
1 point
13.ข้อใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ? *
1 point
14.จากคำกล่าวที่ว่า “เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้” อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่สุด *
1 point
15. วิธีการที่ใช้วัดเจตคติของผู้เรียนที่เหมาะที่สุดคือข้อใด? *
1 point
16.ประสบการณ์ที่ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่าอะไร? *
1 point
17. ข้อใดมีอิทธิพล ต่อการเกิดเจตคติ ต่อเด็กมากที่สุด? *
1 point
18. เราสามารถรู้พฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมาได้อย่างไร *
1 point
19.วิธีการวัดเจตคติที่นิยมกันมาก คือข้อใด? *
1 point
20. การเล่าเรื่องอธิบายภาพบางอย่างที่กำกวมสามารถบอกได้หลายแง่มุม เรียกว่าอะไร? *
1 point
21.ข้อใดคือความหมายของคำว่า “ ข้อมูลสารสนเทศ ” ไม่ถูกต้อง ? *
1 point
22.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทั่วไป ? *
1 point
23.ข้อใดคือจริยธรรมทางวิชาการคอมพิวเตอร์ที่นักคอมพิวเตอร์ต้องยึดถือปฏิบัติ ? *
1 point
24.ส่วนใดระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณและเปรียบเทียบ ? *
1 point
25.คุณลักษณะที่สำคัญของยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดถูกต้องที่สุด ? *
1 point
26.หลักสูตรคืออะไร *
1 point
27.ปรัชญาการศึกษานำมาใช้ประโยชน์โดยตรงในข้อใด *
1 point
28.การศึกษามีความสำคัญต่อชีวิตมากที่สุดในข้อใด *
1 point
29.ความมุ่งหมายของการศึกษาระดับชาติดูได้จากอะไร ? *
1 point
30.ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย *
1 point
สนใจสั่งซื้อ แนวข้อสอบ ติดต่อ
line id : banker2932 To.0956723469 หรือคลิก http://line.me/ti/p/ayRBe5NoJw
[PDF 399./หนังสือ 699.]

ติดตามเพจ https://www.facebook.com/updateExamination/#

Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms