Líonra Leitir Ceanainn: Suirbhé Pobail
Cuireadh an suirbhé seo le chéile ag Líonra Leitir Ceanainn mar chuid de Phróiseas Pleanála Teanga. Ba mhaith linn eolas a bhailiú ar stad-reatha na Gaeilge sa cheantar faoi láthair. Pléitear le gach eolas a chuirtear chugainn de réir dea-chleachtas cosanta sonraí. // This survey has been put together by Líonra Leitir Ceanainn as part of a Language Planning Process. We would like to collect information on the current status of the Irish language in the area. All information received by us is dealt with according to data protection best practice.
1. Cá bhfuil tú i do chónaí? // Where do you live?
Your answer
2. Cé mhéad duine atá ina chónaí sa teach leat? // How many people live in the house?
Your answer
3. An bhfuil clann agat? // Do you have children?
4. Má tá, cé mhéad páiste? // If so, how many children do you have?
Your answer
5. Cá háit ar tógadh thú? // Where were you raised?
6. Cén teanga a bhí in úsáid sa bhaile agus tú ag éirí aníos? // What language was used in your home growing up?
7. Aois / Age
8. Inscne / Gender
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Cinnteacht. Report Abuse