סדנת תחילת שנה"ל תשע"ז

הסדנא מיועדת לתלמידים חדשים במכון הגבוה לתורה שלא השתתפו בסדנא שנערכה בתחילת זמן אלול

חובה להשתתף בסדנא אחת ואין להשתתף ביותר מאחת.

  This is a required question
  This is a required question
  Must match pattern
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question