แบบสำรองห้องพัก **กรอกข้อมูล 1 ครั้ง = 1 ห้อง**
** ขณะนี้ห้องพักเต็ม **

ท่านประสงค์พักโรงแรมข้่างเคียง ณ ตอนนี้มีโรงแรมนนทบุรี พาเลช สามารถจองได้ ( มีรถรับส่งตลอดโครงการ )
กรุณาโทรติดต่อที่เบอร์ 02-9690160-9
หรือโทรกับมาถามหลังวันที่ 1 5 ธันวาคม 2559 ( เนื่องจากอาจมีคนสละสิทธิ์กรณีไม่โอนเงินตามเวลาที่โรงแรมกำหนด )

ขอบพระคุณครับ
This form was created inside of Richmond Stylish Convention Hotel. Report Abuse