Eina d'autodiagnosi: com de democràtica és la nostra entitat?
Aquest formulari és una eina d'autodiagnosi elaborada pel Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ) perquè pugueu obtenir una fotografia de l'estat de la democràcia interna i la participació dins la vostra entitat i així iniciar un procés de transformació interna a partir de les fortaleses i mancances detectades.

💬 Podeu respondre'l individualment, en petit grup (com a junta o comissió de treball) o bé tot el col·lectiu o assemblea conjuntament.

📩 Un cop hagueu respost l'autodiagnosi, rebreu un correu electrònic on se us donarà feedback dels resultats obtinguts i on se us facilitaran propostes de treball intern i recursos d'interès.

🔎 Si voleu revisar-vos en algun altre àmbit associatiu, podreu accedir als formularis de la resta de temàtiques a la següent pàgina, a mesura que els anem publicant: https://crajbcn.cat/acompanyament/

☎️ Per a més informació podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic a acompanyaments@crajbcn.cat o per telèfon o WhatsApp al 605064182!
Email *
Nom de l'entitat *
Qui està responent el formulari? *
Valoreu les següents afirmacions en funció de la realitat de la vostra entitat
Més endavant en aquest mateix formulari podeu desenvolupar o fer comentaris sobre qualsevol d'aquestes afirmacions.
Gens d'acord
Poc d'acord
Mig d'acord
Força d'acord
Totalment d'acord
L’entitat es declara democràtica i és un dels seus valors base.
L’entitat té una visió clara i compartida. Les membres coneixen quina és aquesta visió.
L’estructura organitzativa és clara i compartida. Tothom coneix quines són les tasques a dur a terme i de quina manera estan repartides.
Les tasques es reparteixen de manera equilibrada entre les membres de l’entitat a través de comissions/grups de treball.
Les persones estan satisfetes amb l’estructura organitzativa i estan còmodes amb les tasques que assumeixen.
El sistema de presa de decisions és clar i compartit.
Tothom pot participar en la presa de decisions.
La informació és suficientment compartida entre totes les membres de l'entitat
Hi ha un alt grau de motivació entre les membres de l'entitat
El nivell d'implicació i compromís de totes les membres és clar i satisfactori.
Es tenen en compte i es valoren les diversos maneres de participar
S'escolten i es reconeixen les diverses veus de dins l'entitat
Tothom se sent còmode i amb llibertat per expressar-se (opinions, percepcions i emocions)
Es reflexiona individualment i col·lectivament sobre els rols de poder. Hi ha espais explícits per revisar-los i parlar-ne conjuntament
S’utilitzen mecanismes i dinàmiques per tal de promoure la participació de totes les membres.
En els espais de participació que existeixen acostuma a haver-hi alts graus de participació.
Existeixen mecanismes explícits de relleu dins l’entitat.
Existeix un procés d’acollida i acompanyament de les noves persones que s’incorporen
Clear selection
Si voleu, a continuació podeu posar per escrit les reflexions que us han generat les preguntes que acabeu de respondre.
Hi ha cap altre tema pel que no us haguem preguntat i vulgueu afegir? Voleu afegir cap altre comentari?
🔎 Bibliografia
Per elaborar aquesta eina s'han utilitzat les següents publicacions i recursos, que podeu consultar per ampliar la informació sobre la temàtica:

- La participació interna a les entitats juvenils (CRAJ): https://ja.cat/eq6Ew
- Dinàmiques per afavorir la participació (CRAJ): https://ja.cat/1dcro
- Idees per fer assemblees més participatives, àgils i efectives (Torre Jussana): https://ja.cat/EaNV9
- Com fer l'acollida a les persones que s'incorporen a l'entitat? (Torre Jussana): https://ja.cat/KHcBH
- Guia per a millorar la participació interna de les entitats (Fundació Pere Tarrés): https://ja.cat/x9XBf
- Guia per la gestió de conflictes (Cooperativa Fil a l'Agulla): https://ja.cat/N6L6A
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of CRAJ. Report Abuse