สมัครเข้าร่วมแข่งขัน NVIDIA DOTA2 HIGHSCHOOL WINTER 2016 @PCCP

การแข่งขันรายการ NVIDIA DOTA2 HIGHSCHOOL WINTER 2016 @PCCP
เป็นการเฟ้นหาสุดยอดทีมแชมป์ด้าน E-Sport ในเกม DOTA2 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ซึ่งจะจัดขึ้นในงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โดยมีข้อมูลการแข่งขันดังนี้

1. วัน เวลา สถานที่
- 12-17 ม.ค. 59 : แข่งขันรอบคัดเลือกแบบออนไลน์ โดยคู่แข่งขันนัดเวลาแข่งเอง
โดยใช้เวลากลางในการแข่ง คือ 20.00 น.
- 19 ม.ค. 59 : แข่งขันรอบ 4 ทีมสุดท้ายแบบออนไลน์ (LAN)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ในวันที่ 19 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.
- (อัพเดทข้อมูลล่าสุดได้ที่ www.pccp.ac.th)


2. คุณสมบัติผู้สมัคร
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ทีมละ 5 คน (ในทีมเดียวกันสามารถคละระดับได้)
- โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม
- ต้องมีลายเซ็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
- สมาชิกในทีมต้องเข้ากลุ่ม PCCP Dota2 Challenge เพื่ออัพเดทข้อมูลการแข่ง
และรายงานผล www.facebook.com/groups/1522881357996759/

3. การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://docs.google.com/document/d/17nmS5BTznUDW_XuqBycxIZtftmZmEvdGWDpc9CY1nog/edit?usp=sharing
และนำไปให้ครูผู้ควบคุมทีมเซ็นชื่อยืนยันการเข้าร่วมแข่งขัน
- เมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วให้ส่งใบสมัครที่มีลายเซ็นครูผู้ควบคุมทีม
มาทางอีเมล์ pccpweb@hotmail.com ไม่เกินเที่ยงคืนวันที่ 8 มกราคม 2558
- และกรอกข้อมูลทางออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/1gGsbfIx3uO0NB_p8QwpdvW04mwC7PMYRi0Wu0K-vuMk/viewform เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันและสำหรับจัดทำเกียรติบัตร

4. กติการะหว่างการแข่งขัน
- สามารถทำการ Share Unit ได้ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
- ห้ามใช้ข้อผิดพลาดต่างๆในตัวเกม (Bug) หากทีมงานตรวจพบจะทำการปรับแพ้ทันที


5. การรีเกม
- มีผู้เล่นหลุดออกจากเกมในช่วง 10 นาทีแรก และไม่สามารถกลับเข้าสู่เกมได้
ในกรณีที่ยังไม่มี การ Kill หรือ ป้อมโจมตีถูกทำลาย ให้ทำการออกเกมแล้วเริ่มเกมใหม่
แต่ต้องทำการเลือก Hero เหมือนเดิมทั้ง 2 ทีม หากมีการ Kill หรือป้อมถูกทำลายแล้ว
ให้ดำเนินการแข่งขันต่อจนจบ ไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะกลับเข้ามาหรือไม่ก็ตาม

6. การหยุดเกม
- หากผู้เข้าแข่งขันเกิดปัญหาทางเทคนิคหรือเหตุจำเป็นหรือมีผู้เล่นหลุดออกจากเกม
ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอหยุดเกมได้ทีมละไม่เกิน 3 ครั้ง
(ใน 1 ครั้งหยุดเกมเป็นเวลาไม่เกิน 10 นาที)
- การกดเริ่มเกมได้ต่อเมื่อทั้งสองทีมพร้อม หากผู้เข้าแข่งขันเกิดหลุดออกจากเกม
หยุดเกมทันที รอจนกว่าจะกลับเข้ามาอีกครั้ง 

7. การรายงานผลการแข่งขันในรอบออนไลน์
- ปิดรับการรายงานผลเวลา 24.00 น. ของแต่ละวันที่ทำการแข่ง
- Screen Shot ที่ใช้รายงานผลจะต้องเป็น Screen Shot ของเกมที่แข่งขันเท่านั้น
- รายละเอียดรายงานผลการแข่งขัน ตัวอย่าง ส่วนที่ 1 ทีม A vs ทีม B 
ทีม A ชนะ 

ส่วนที่ 2 Screen Shot ภาพจบเกมส์สำหรับ Match ที่แข่งขัน
- หากทีมงานตรวจพบการแก้ไข ปรับแต่ง Screenshot จะปรับแพ้ทันที 
- ทีมที่รายงานผลการแข่งขันไม่ถูกต้อง หลังจากปิดรับการรายงานผลการแข่งขัน 24.00 น.
จะถูกปรับแพ้ทันที

8. มารยาทในการแข่งขัน Tournament
- การแสดงที่บ่งบอกความไม่มีน้ำใจนักกีฬา : ปรับแพ้ทันที
- การตั้งชื่อไม่สุภาพ ไม่สามารถลงแข่ง Tournament ได้
- การเยาะเย้ย ถากถาง ไม่สุภาพ ทั้งวาจาและการกระทำ ต่อทีมเข้าแข่งขัน : ปรับแพ้ทันที
- ปรับแต่ง Screenshot : ปรับแพ้ทันที


9. รูปแบบการแข่งขัน
- รอบคัดเลือก แข่งในรูปแบบทัวร์นาเม้นท์แบบ Single Elimination Bo1
ทีมที่แพ้ถือว่าตกรอบจากการแข่งขันทันที
- รอบ 4 ทีมสุดท้าย Final จะแข่งแบบ Double Elimination Bo1
ทีมที่แพ้จะตกมาสายล่าง และถ้าแพ้อีกครั้งในสายล่างจะตกรอบทันที
รอบชิงชนะเลิศแข่งแบบ Bo3 (สายบนไม่มีแต้มต่อ)
- แข่งโหมด Captains Mode
- แข่งแบบ 5 vs 5
- ชื่ออยู่บนเป็นทีมตั้งห้องและจะเป็นฝ่ายเลือกก่อนส่วนอีกทีมทจะเป็นฝ่ายเลือกว่าจะ
ดราฟก่อนหรือหลัง
- เกมจะถือว่าสิ้นสุดก็ต่อเมื่อ Ancient Fortress ถูกทำลายแล้ว , สมาชิกทีมฝ่ายตรงข้าม
ออกจากห้องครบทุกคนโดยสมบูรณ์ , ทีมงานประกาศสิ้นสุดการแข่งแล้วเท่านั้น
หรือจบการแข่งขันตามระบบของเกมเท่านั้น

10. ข้อตกลงและข้อปฏิบัติ
- ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขัน
รวมไปถึงคำตัดสินของทีมงานโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ
- ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องรับทราบและยอมรับว่าทางผู้จัดงาน มีสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนกฎ
กติกา ข้อกำหนดการแข่งขันได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรรมการมีสิทธิที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนคำตัดสิน จากกฎกติกาที่กำหนดไว้ได้ตามแต่
ความเหมาะสมและให้มีความยุติธรรมที่สุดเท่าที่ทำได้
- ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องแสดงการเคารพต่อผู้แข่งขันอื่นและผู้ตัดสิน ห้ามผู้แข่งขันแสดง
การดูถูกเย้ยหยัน ใช้วาจาหยาบคาย หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เคารพต่อผู้ตัดสินและ
ผู้แข่งขันอื่น หากพบเห็นจะได้รับการลงโทษ
- กรณีมีข้อพิพาท หรือมีการประท้วงใดๆ เกิดขึ้น การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

11. การประท้วง
- การประท้วงใดๆ จะต้องทำก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นเท่านั้น หากเริ่มการแข่งขันไปแล้ว
ถือว่าทั้งสองทีมยินยอมที่จะรับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม


12. กฎ-กติกาการแข่งขัน
โหมดการแข่ง : CAPTAINS MODE
เวอร์ชั่นที่ใช้แข่ง : Tournament
ไม่มีการจำกัดฮีโร่และไอเท็มที่ใช้ ให้ยึดตาม CAPTAINS MODE และ เวอร์ชั่น
ทุกคนจะต้องใช้อักษรย่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษนำหน้าชื่อในเกม เช่น [SW2] Cloud
กรณีชุดผู้เล่นหลักที่ส่งชื่อไม่สามารถมาแข่งได้ อนุญาตให้มี stand in ลงแข่งแทนได้ทีมละ
ไม่เกิน 2 คน โดยเมื่อลงสนามแข่งจะต้องมีชื่อ Standin นำหน้า เช่น
Standin [SW2] Cloud

Tournament
เวลาในการเลือก/แบนฮีโร่ เป็นไปตาม CAPTAINS MODE
การตั้งค่าห้องแข่งขัน
GAME MODE : CAPTAINS MODE
STARTING TEAM : ตามแต่ที่ตกลงเลือก 

VERSION : TOURNAMENT
SPECTATORS : No
 CHEATS : No
BOTS :
No
SERVER LOCATION : SEA
SERIES TYPE : No
PASSWORD : ตามที่ทั้ง
สองทีมตกลงกัน

GAME NAME : มีหรือไม่มีก็ได้ Broadcaster : No

หมายเหตุ

- การหยุดเกม กรณีที่เกิดปัญหา ผู้แข่งขันสามารถขอหยุดเกมเองได้ทีมละไม่เกิน 3 ครั้ง 

- หากไม่ปฏิบัติตามกติกาดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ถือเป็นความผิดและทางผู้จัดมีสิทธิ์
ในการดำเนินการตามบทลงโทษที่ให้ ไว้ได้ทันที 

- หากผู้แข่งขันหลุดออกจากเกม ให้หยุดเกมและรอจนผู้เล่นเข้ามาอีกครั้ง หากครบ10 นาที
แล้วยังไม่สามารถเข้าได้ ให้ดำเนินการแข่งขันต่อทันที

- ผู้ที่หลุดเกมไปเกิน 10 นาที สามารถกลับเข้าเกมมาภายหลังได้ เกมจะจบลงต่อเมื่อ
Ancient Fortress ฝั่งใดฝั่งหนึ่งถูกทำลายเท่านั้น 

- การพิมพ์ข้อความ GG จะจบเกมก็ต่อเมื่อนับเวลาครบตามระบบเท่านั้น จนกว่าระบบจะตัดจบ
ยังไม่ถือว่าจบเกม

- การ Backdoor หรือการโจมตีป้อม โดยไม่มี Creep ไม่ถือว่าเป็นความผิด
- ห้ามนำช่องโหว่ของเกมไปใช้ประโยชน์ (Bug/Glitch/Exploit)

- กฎกติกาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในระหว่างการแข่งขัน
โดยที่อาจจะไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันต้องเข้าใจถึงกฎกติกา
อย่างชัดเจน ถ้าเกิดมีการทำผิดกฎ กรรมการสามารถตัดสิทธิ์ทีมนั้นๆ ได้ทันที

- คำตัดสินของกรรมการที่ควบคุมการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด


บทลงโทษความผิดรายบุคคล
- การทำผิดครั้งที่ 1 = ตักเตือน
- การกระทำผิดซ้ำเดิมครั้งที่ 2 = ปรับสิทธิ์งดแข่งในรอบนั้นๆ
- บทลงโทษสามารถยืดหยุ่นได้ตามสาเหตุของความผิดซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินของทาง
ทีมงาน
- บทลงโทษความผิดของทีม
- การทำผิดครั้งที่ 1 = ตักเตือน
- การกระทำผิดซ้ำเดิมครั้งที่ 2 = เตือนครั้งสุดท้าย
- การกระทำผิดครั้งที่ 3 = ปรับแพ้ในรอบนั้นๆ ทันที

13. รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 10,000 บาท
พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 5,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 3,500 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 2,500 บาท
- ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีมจะได้รับไฟล์เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

14. สอบถามเพิ่มเติม
- โทร. 02-5994462-4 ต่อ 209 หรือ โทร. 087-0409787
- อีเมล์ pccpweb@hotmail.com
- ข้อมูลเพิ่มเติม www.pccp.ac.th
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question