Formularz zgłoszeniowy na obchody 55-lecia SKPB Katowice
Podczas jednorazowego wypełnienia formularza możliwe jest głoszenie jednej osoby dorosłej LUB jednej osoby dorosłej z dzieckiem/dziećmi do lat 3, LUB jednego dziecka do lat 10.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Międzyuczelniany w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 6/302 (kod pocztowy: 40-006); adres poczty elektronicznej ompttkkatowice@skpb.org, numer kontaktowy: 668 842 377 (dalej jako: „Oddział").
2. Podstawę przetwarzania przekazanych przez Ciebie danych osobowych stanowi Twoja dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccu760VlwdIsv5xjRkgvOtyPPHcX0dr570NxwQ4Uhezea5fw/viewform;
3. Twoje dane osobowe są i będą przetwarzane, w tym przechowywane, opracowywane, udostępniane podmiotom trzecim, w celu i w zakresie niezbędnym dla organizacji w dniach 6 i 7 października 2018 roku obchodów 55-lecia Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach. W szczególności, przekazane przez Ciebie dane osobowe mogą być udostępniane Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowemu HALNIAK w Istebnej dla zapewnienia należytego zrealizowania usługi noclegowej dla gości obchodów.
4. Przekazane przez Ciebie dane osobowe nie będą udostępniane do państw nienależących do Unii Europejskiej lub nie będących stroną porozumienia z dnia 2 maja 1992 roku o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej jako: „RODO”).
5. Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w pkt 3 Informacji, jednak nie dłużej niż do końca 2023 roku.
6. Jesteś uprawniony do zwrócenia się do Oddziału o dostęp do przekazanych przez Ciebie danych osobowych, uzyskania szczegółowych informacji o ich przetwarzaniu, sprostowania lub uzupełnienia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do żądania ich usunięcia na zasadach i w granicach określonych w RODO.
7. W zakresie dopuszczalnym przepisami prawa jesteś uprawniony do cofnięcia w dowolnej chwili zgody na przetwarzanie przekazanych przez Ciebie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na ocenę zgodności z prawem przetwarzania danych do momentu cofnięcia zgody.
8. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z prawem przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Organu: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym niepodanie danych oznaczonych w formularzu zgłoszenia jako wymagane, będzie uniemożliwiać Twój udział w obchodach 55-lceia SKPB w Katowicach.

Imię i nazwisko *
Your answer
Zgłaszam chęć udziału w wycieczce krajoznawczej *
Zgłaszam chęć nabycia pamiątkowej odznaki jubileuszowej *
Wiek zgłaszanej osoby *
Zgłaszam towarzystwo dziecka do 3 roku życia włącznie *
Imiona i nazwiska osób preferowanych jako towarzystwo w pokoju
Your answer
Dane kontaktowe - numer telefonu i/lub adres e-mail *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service