Hakulomake opiskelijapalvelujen kehittämisryhmiin // Application for student service development groups
*** In English below ***

Opiskelijakunta SAMMAKKO haluaa kehittää palvelujaan kaikille SAMKin opiskelijoille. Kehittämisen tueksi kokoamme opiskelijapalvelujen kehittämisryhmät YAMK- ja monimuoto-opiskelijoista.

Kehittämisryhmät kokoontuvat kerran kuukaudessa keskustelemaan workshopiin eri teemojen ympärille. Workshopit järjestetään etänä kerran kuukaudessa syyskuusta 2020 maaliskuuhun 2021.

Workshopien alustava ohjelma (monimuotoryhmä / YAMK-ryhmä). Ryhmät kokoontuvat klo 17–18.30. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
1) Tuutorointi (16.9.2020/17.9.2020)
2) Tapahtumat (14.10.2020/15.10.2020)
3) Yhteisöllisyys (11.11.2020/12.11.2020)
4) Terveys ja hyvinvointi (9.12.2020/10.12.2020)
5) Edunvalvonta (13.1.2021/14.1.2021)
6) Oppimisympäristöt (10.2.2021/11.2.2021)
7) Jäsenpalvelujen kehittäminen (10.3.2021/11.2.2021)

Kehittämisryhmään valitaan hakemusten perusteella max. kahdeksan SAMKin opiskelijaa per ryhmä. Hakuaika ryhmiin päättyy perjantaina 28.8.2020. Ryhmiin valituille ilmoitetaan tiistaina 1.9.2020.

***

The Student Union SAMMAKKO aims to develop its services for all students in SAMK. To support this aim, SAMMAKKO has decided to assemble student service development groups for Master's students (YAMK) and blended learning (Bachelor's degree) students.

The development groups meet once a month for a workshop to discuss around different themes. Workshops are held remotely (Google Meet) once a month from September 2020 to March 2021.

Preliminary program of workshops (Blended learning group / Master's group). The groups meet from 5 pm to 6.30 pm. We reserve the right to make changes.
1) Tutoring (16.9.2020 / 17.9.2020)
2) Events (14.10.2020 / 15.10.2020)
3) Community (11.11.2020 / 12.11.2020)
4) Health and well-being (9.12.2020 / 10.12.2020)
5) Student policy (13.1.2021 / 14.1.2021)
6) Learning environments (10.2.2021 / 11.2.2021)
7) Development of member services (10.3.2021 / 11.2.2021)

Maximun eight SAMK students per group will be chosen based on the applications. The application period for the development groups ends on Friday, August 28, 2020. Those selected for the groups will be announced on Tuesday, September 1, 2020.

Olen... // I am.... *
Nimi // Name *
Sähköpostiosoite // Email (@student.samk.fi) *
Kuvaile lyhyesti opintojesi etenemisvaihetta sekä aiempaa koulutustasi // Briefly describe the progress of your current studies and your previous education *
Mitä palvelua haluaisit parantaa kehittämisryhmän kautta? Miksi? // What service would you like to improve through the development group? Why? *
Mikä on se ominaisuutesi, jonka vuoksi sinut tulisi ehdottomasti valita kehittämisryhmään? // What is the quality of yours that should make you selected for the development group?
Olen SAMMAKKOn jäsen // I am a member of SAMMAKKO
Clear selection
Kuvaile lyhyesti miksi olet / miksi et ole SAMMAKKOn jäsen // Briefly describe why you are / are not a member of SAMMAKKO
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - SAMMAKKO. Report Abuse