ปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจใช้ย่านางสดต่อเนื่อง 3 เดือนขึ้นไป
คำชี้แจง
1. คำตอบของท่าน คือ สภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองแล้วจริง ๆ (ไม่ใช่เพียงความคิดเห็น)
2. ส่วนที่ 3 เหตุปัจจัยที่ทำให้ท่านใช้ย่านางสดอย่างต่อเนื่อง และ
ส่วนที่ 4 ตนเองใช้อย่างไร มีคำตอบให้เลือกทั้งหมด 6 ช่อง ได้แก่
1) คือ ได้รับประโยชน์ 1 - 20% (น้อยมาก)
2) คือ ได้รับประโยชน์ 21 - 40% (น้อย)
3) คือ ได้รับประโยชน์ 41 - 60% (ปานกลาง)
4) คือ ได้รับประโยชน์ 61 - 80% (มาก)
5) คือ ได้รับประโยชน์ 81 - 100% (มากที่สุด)
6) คือ ไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่เคยใช้ในกรณีนี้
3. ส่วนที่ 5 แนะนำผู้อื่นให้ใช้อย่างไร มีคำตอบให้เลือกทั้งหมด 6 ช่อง ได้แก่
1) คือ มีผู้ได้รับประโยชน์จากท่านน้อยมาก
2) คือ มีผู้ได้รับประโยชน์จากท่านน้อย
3) คือ มีผู้ได้รับประโยชน์จากท่านปานกลาง
4) คือ มีผู้ได้รับประโยชน์จากท่านมาก
5) คือ มีผู้ได้รับประโยชน์จากท่านมากที่สุด
6) คือ ไม่เคยแนะนำผู้อื่นให้ใช้ข้อนี้เลย
4. ส่วนที่ 6 ผลค้างเคียง มีคำตอบให้เลือกทั้งหมด 6 ช่อง ได้แก่
1) คือ ได้รับผลข้างเคียงน้อยมาก
2) คือ ได้รับผลข้างเคียงน้อย
3) คือ ได้รับผลข้างเคียงปานกลาง
4) คือ ได้รับผลข้างเคียงมาก
5) คือ ได้รับผลข้างเคียงมากที่สุด
6) คือ ไม่เคยเกิดผลข้างเคียงข้อนี้เลย
5. คำถามทั้งหมดมี 248 ข้อ แต่ละข้อให้ตอบเพียงคำตอบเดียว
6. กรุณาทำให้เสร็จทุกข้อในครั้งเดียวแล้วกด "ส่ง" เพราะถ้าทำไม่เสร็จในครั้งเดียวได้จะต้องเริ่มต้นทำใหม่ตั้งแต่หน้าแรก
7. โปรดตอบคำถามให้ครบทุกข้อ
ชื่อ-สกุล
Your answer
ชื่อเล่น
Your answer
เพศ *
อายุ (ปี) *
Your answer
จังหวัด
Your answer
การศึกษา *
สถานภาพสมรส *
เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม *
อาชีพ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
ท่านใช้ย่านางต่อเนื่อง *
ปัจจุบันท่านได้ตั้งอธิศีลหรือไม่ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms