Inskrywingsvorm Pastorale Beradingskursus: Mede-afhanklikheid en emosionele gebrokenheid
'n Aanlyn- Pastorale Beradingskursus deur prof Wentzel Coetzer met die titel: Mede-afhanklikheid en emosionele gebrokenheid.

DATUM EN TYD

Zoom, Dinsdag 20 Junie 2023 om 09:00 - 13:00. Die inskrywingsvorm volg hieronder na die kursusinligting.

INHOUD

Oor die tema van mede-afhanklikheid is daar oor die algemeen reeds baie geskryf, maar in hierdie kursus word daar veral ook gefokus op die pastorale implikasies. Iemand wat ʼn besondere bydrae gelewer het rakende ʼn duidelike definiëring van hierdie tema is Pia Mellony. Die bekende John Bradshaw (2007:9) beskryf haar bydrae soos volg:

“Pia’s work has become the core model in treating addictions of all kinds and the core of codependence they rest upon. She has personally led hundreds, probably thousands, of people suffering from codependency into recovery and wholeness.”

Daar word in besonder gefokus op Mellony se boek, Facing codependence. What it is, where it comes from, and how it sabotages our lives (2003). Nog ʼn belangrike bron is die boek, Love is a choice. The groundbreaking book on recovery for codependent relationships, deur Hemfelt, R., Minirth, F. & Meier, P. (2003). Hierdie boek beskryf die tien-fase genesingsmodel vir mede- afhanklikheid soos toegepas binne die Meier Klinieke in die VSA. Paul Meier en Frank Minirth is waarskynlik die twee mees bekende Christen psigiaters in die VSA (Minirth reeds oorlede). In hierdie model word die voorgestelde riglyne telkens gekoppel aan beginsels vanuit die Skrif.

Die inhoud van bovermelde twee belangrike bronne word dan verder aangevul met stof vanuit verskeie bronne. In die aanbieding word daar besonder gefokus op die aspek van emosionele gebrokenheid wat in talle medeafhanklikes se lewens reeds ʼn aanvang geneem het tydens die kinderjare. Hierdie agtergrond het hulle gevolglik kwesbaar gemaak vir die tipiese karakteristieke van mede- afhanklikheid tydens hul volwasse jare. Kwessies wat verder ook aan die orde kom, is medeafhanklike geestelike leiers, mede-afhanklike tendense binne sommige kerke/gemeentes, en ook die rol van toksiese godsdiens rakende mede-afhanklikheid. Ten slotte word ʼn aantal spesifieke pastorale elemente geïdentifiseer met dan toepaslike riglyne vir die begeleiding van slagoffers.

Datum: Dinsdag 20 Junie 2023 sluit in sleutelnotas en PowerPoint

Tyd: 09.00 – 13.00

Akkreditering: 5 VBO punte – CPSC punte – ook AFM PCD akkreditasie

Koste: R250 pp (egpare: R400)

Betaling word slegs via EFT (elektroniese oordrag) of direkte deposito's aanvaar (bankbesonderhede hieronder).

Bankbesonderhede vir kursusfooi:
Betaal die kursusfooi in by:
  NG Kerk in Oos-Kaapland
  ABSA Lopende rekening
  Rekeningnommer.: 290 581 192
  Universele kode:   632 005
  Verwysing: afhanklik + [jou van]

E-pos jou betalingsbewys aan sinode@ngkok.co.za.

Handboek te koop (opsioneel): R150 (plus R120 koerier koste) - betaal die handboek en koerierkoste direk aan prof Coetzer oor. Kontak hom vooraf by wentzelc@gmail.com. 

Navrae: 0836600409 of e-pos: wentzelc@gmail.com

ZOOM-SKAKEL

Die kursus word digitaal op die Zoom-platform aangebied. Die Zoom-skakel word kort voor die aanbieding gestuur aan almal wat onderstaande inskrywingsvorm voltooi en die kursusfooi betaal het.


Sign in to Google to save your progress. Learn more
INSKRYWINGSVORM
E-pos *
Naam en Van *
Selfoon *
Bewys van Betaling vir kursusfooi
Onthou om jou betalingsbewys vir die kursusfooi te stuur aan me Chantall Vermaak by sinode@ngkok.co.za. Inskrywings word slegs aanvaar nadat die bewys van betaling ontvang is. Bankbesonderhede hierbo. Let op dat boekbestellings direk by prof Coetzer gedoen moet word en dat die koste hiervan direk by hom inbetaal moet word. Meer inligting hierbo.
Benodig jy krediete of akkreditasie (VBO, CPSC of AFM PCD)? *
ABR-Kode (of naam van jou gemeente/ werkkring), CPSC besonderhede of ander besonderhede indien jy akkreditering verlang:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy