השאלון היהיר שיעשה אותי שמחה

אם מישהו יענה לו
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question