Zone-tutor 2019-2020
Tällä lomakkeella voit hakea Zone-tutoriksi kaudelle 2019-2020. Hakuaika on käynnissä 5.-26.4. Zone-tutoroinnista vastaa Laureamkon, Helgan, METKAn, O'Diakon, Humakon ja ASKin liikuntavastaavien työryhmä yhdessä Zone-liikuntapalveluiden kanssa. / With this form you can apply to become a Zone Tutor for the next academic year. The applying period is 5.-26.4. Zone-tutoring is organized by student unions' sports representatives from Laureamko, Helga, METKA, O'Diako, Humako and ASK with Zone-Sports.
Nyt on mahdollisuus hakea liikuttavaksi Zone-tutoriksi! / A chance of a lifetime: Become a Zone Tutor!
Tule tekemään itsesi näköistä liikuntaa! Voit nyt hakea Zone-tutoriksi - uudenlaiseksi liikuntatutoriksi - edistämään opiskelijoiden liikkumista hauskalla tavalla ja hyvässä seurassa.

Nyt haetaan Zone-tutoreja lukuvuodeksi 2019-2020. Tutorkausi alkaa toukokuussa 2019 ja päättyy toukokuussa 2020 (kesän aikana ei varsinaista toimintaa, paitsi vastuututoreille, kts. alla). Liikuntatutorin rooli on innostaa, motivoida, tukea ja kannustaa muita opiskelijoita liikunnan pariin. Erityisesti toivomme innostuksen tarttuvan vähemmän liikuntaa harrastaviin opiskelijoihin. Liikkua voi Zone-liikuntapalveluissa tai niiden ulkopuolella.

Zone-tutorina toimimisesta saat opintopisteitä (3AMK-opiskelijat), liikuntapassin, Zone-tutorpaidan sekä vain Zone-tutoreille tarkoitettuja etuja. Alla löydät hakemuksen, lisätietoa sekä koulutusten alustavat päivämäärät. Zone-tutoreita haetaan 3AMK-ammattikorkeakoulujen eli Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijoista ja ensimmäistä kertaa myös Humakin, Diakin ja Arcadan opiskelijat voivat hakea tutoreiksi, mutta he eivät voi hakea toiminnasta opintopisteitä. Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä mukaan porukkaan, jossa voit tehdä yhteistyötä paitsi muiden koulutusalojen opiskelijoiden, myös muiden koulujen opiskelijoiden kanssa.

Zone-tutorointi muodostuu neljästä kokonaisuudesta, joihin jokaisen tutorin tulee jakson aikana osallistua. Kokonaisuudet ovat: Liikuntamarkkinointi ja pr-työ, liikuntatapahtumat, turnaukset, lajikokeilut/muu liikuntakokeilutoiminta.

Mukaan haetaan myös vastuututoreita, joiden tehtävänä on toimia kontaktina tutoreiden ja liikuntapalveluiden välillä, tavata oman ammattikorkeakoulun tutoreita säännöllisesti, organisoida oman ammattikorkeakoulun tutoreiden toimintaa ja osallistua tutoreiden kouluttamiseen, motivoida tutoreita ja huolehtia, että tutortoiminta pysyy käynnissä koko kauden ajan sekä arvioida tutoreiden raportit tutorkaudesta ennen niiden eteenpäin lähettämistä. Liikuntavastaavien työryhmä kouluttaa vastuututorit ja tapaa vastuututoreita noin 1-2 kuukauden välein.

Hyppää mukaan liikunnan taajuudelle!

//

A chance of a lifetime: Become a Zone Tutor!

Do you want to shape the sports and physical activity around your university? For the third time ever you have a possibility to apply to become a Zone Tutor - a new Sports Tutor - to advance student sports in a fun way, in a good company.

We’re looking for Zone Tutors for the academic year 2019-2020 ( Period begins in May 2019 and ends in May 2020). The role of a Zone Tutor is to inspire, motivate and encourage student to do leisure sports and to become physically active. We’re especially hoping for you to reach to those students that do none or minimum amount of any sport. You can do activities in or outside the Zone Sport Services.

As a Zone Tutor you’ll get study credits (3UAS-students), a Sports Pass, Zone Tutor shirt and benefits only targeted for Zone Tutors. Below you can find the application, information and the planned dates for the trainings. We’re looking for Zone Tutors from the students of Haaga-Helia, Laurea and Metropolia - so you’ll have a possibility to network and cooperate not just with students from other fields of study, but from other universities as well. For the first time students from Humak, Diak and Arcada can also apply but they can’t get study credits.

Zone-tutoring includes four parts of activities; Sport marketing ja pr, Sport events, tournaments, Sport trial and other trial activities.

Jump in to the ZONE!


Lisätietoja / more information:

Zone-liikuntapalvelut / Zone Sports services
Lotta Vuorela
lotta.vuorela@zonesports.fi
045 2670823

Laureamkon liikuntavastaava / Sport-representative from Laureamko
Zone-tutoroinnin projektipäällikkö / Project manager of Zone-tutoring
Anton Laaksonen
anton.laaksonen@laureamko.fi
044 2877155 (vain puhelut / calls only)

Hakuprosessi / How to apply?
Haussa otetaan huomioon hakuaikana 5.- 26.4. hakeneet hakijat. Valinnat perustuvat hakemukseen, joten täytä hakemus huolella ja kuvaile mahdollisimman hyvin miksi juuri sinä olisit sopiva Zone-tutor. Vertailukriteereinä käytetään motivoituneisuutta, innostuneisuuttaa, sitoutuneisuutta ja halua toimia liikunnan parissa. 3AMK-kouluista valitaan enintään 10 tutoria ja Humakista, Diakista ja Arcadasta 5 tutoria per koulu.

Vastuututorhakemuksista valitaan hakemusten perusteella haastatteluihin maksimissaan kolme hakijaa jokaisesta koulusta. Haastattelut järjestetään toukokuun alussa 2.-3.5., tarkemmat aikataulut sovitaan hakijoiden kanssa. Valinnat perustuvat hakemukseen, haastatteluun ja mahdolliseen aiempaan tutortoimintaan (Zone-tutor tai muu tutortoiminta). Vertailukriteereinä käytetään ryhmätyötaitoja, aktiivisuutta, hallintakykyä, vakuuttavuutta, joustavuutta, argumentointitaitoa, esiintymistaitoja sekä innostuneisuutta liikuntaa ja hyvinvointia kohtaan. Hakijalla tulee olla hyvä suomen ja englannin kielitaito.

//

We will consider only persons who have applied during 5.-26.4. The choices are done based on the applications so fill it carefully. The main thing we want to know is why you want to be a Zone-tutor. Motivation, enthusiasm, desire and commitment to work with the students and us is the main selection criteria. Maximum 10 Zone tutors will be selected from every 3UAS-school and from Humak, Diak and Arcada maximum 5 tutors are chosen.

For tutor representatives we will choose max three people to be interviewed from each UAS. The interviews are held in early May 2.-3.5., the specific dates will be decided with the candidates. The candidate needs to be fluent in both Finnish and English.

Tutorkoulutukset / Dates for Tutor Training
Opiskelijakuntien Helgan, Laureamkon, METKAn, O'Diakon, Humakon ja ASKin liikuntavastaavien työryhmä kouluttaa kaikki tutorit yhdessä Zone-liikuntapalveluiden kanssa. Tutorina toimimisen edellytyksenä on osallistua seuraaviin koulutuksiin (ei korvausmahdollisuutta):

* Ke 22.5. klo 15.00 - 18.00, paikka tarkentuu myöhemmin; aloituskokoontuminen ja ryhmäytyminen ja peruskoulutus
* Elokuun alkupuoli, toiminnan suunnittelukoulutus
Koulutukset ovat kaksikielisiä, suomeksi ja englanniksi.

Vastuututoreiden oma koulutus:

* Pe 10.5. klo 12.00 - 15.00, paikka tarkentuu myöhemmin
Koulutuksessa tutustutaan liikuntapalveluiden toimintaan ja käydään läpi vastuututorin vastuut ja velvollisuudet sekä suunnitellaan tulevaa tutorkoulutusta. Lisäksi koulutus sisältää osion ryhmänhallinnasta ja ryhmähengen luomisesta.

//

Zone Sports Services with Student Unions' Sport representatives from Helga, Laureamko, METKA, O'Diako, Humako and ASK are responsible for the trainings. You have to participate in both the following two trainings (no possibility for alternative compensation):

* Wed 22.5. at 15.00 - 18.00, start up, (location still open)
* Early August, Actions plans
The trainings are held in both Finnish and English.

Mitä saat Zone-tutorina toimimisesta? / Why become a Zone tutor?
Tutorina kehität organisointitaitojasi, esiintymistäsi, taitoja sosiaalisissa tilanteissa sekä johtamiskykyä - ja ennen kaikkea tutustut uusiin huikeisiin tyyppeihin ja pääset liikkumaan hyvässä porukassa. Tutorointi on 3-5op arvoinen kokonaisuus, ja vastuututorit saavat 5 op (koskee 3AMK-opiskelijoita). Tutorointi raportoidaan tutorkauden lopussa erillisen ohjeen mukaisesti opintopisteiden myöntämiseksi.

Lisäksi Zone-tutorina saat:
- Liikuntapassin
- Zone-liikuntatutorpaidan
- Zone-haalarimerkin
- Liikuntapalvelujen vain Zone-tutoreille kohdentamia etuja (esim. yhteiset tilaisuudet)
- Tuen liikuntatutoroinnillesi sekä meiltä että omalta opiskelijakunnaltasi
- Todistuksen Zone-tutorina toimimisesta

//

As a Zone Tutor you improve your organizing, performance and social skills, your leadership skills and most of all you will meet great people and have fun! And don't forget the opportunity to do sports with them (for free!). After successful tutoring you need to return a report and a learning diary to receive 3-5 ECTS (tutor representatives get 5 ECTS).

As a Zone-tutor you will get:
- Sports Pass
- Zone Tutor T-shirt
- Overall badge
- Other benefits (events)
- All the support from Zone Sport Services and your Student Union
- Zone Tutor Certificate which you can include in your CV

Hae nyt! / Apply now!
Kilkkaa "seuraava" ja täytä hakemus! / Click "seuraava" and fill the form!
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of laureamko.fi. Report Abuse - Terms of Service