Stojimo į KJG I gimnazijos ar Pre-IB klases 2018-2019 m. m. anketa // Application Form to enroll into Pre-IB Programme
Prašau leisti laikyti testus į Kauno jėzuitų gimnazijos (KJG) I gimnazijos ar Pre-IB klasę mano dukrai / sūnui (globotiniui / globotinei).
I request to allow my son/daughter to take an enrollment test at Kaunas Jesuit High School (KJHS) to enter Pre-IB class provided by KJHS.
Kodas // Code
Nepildyti. Bus suteiktas po registracijos. (Not to be filled. You will be given after the registration.)
Your answer
Nurodykite „Stojimo mokesčio“ mokėjimo datą // Provide "The enrollment fee" payment date *
Kandidato (-ės) vardas // The applicant's name *
Your answer
Kandidato (-ės) pavardė // The applicant's surname *
Your answer
Lytis // Gender *
Kontaktinis el. paštas // Contact Email *
Šiuo adresu bus siunčiami stojimo rezultatai (Enrollment results will be sent to the this address)
Your answer
Adresas: gatvė, namo ir buto numeris // Address: street, house and apartment number *
Your answer
Miestas // City *
Your answer
Mokyklos, kurioje dabar mokotės, tikslus pavadinimas // Exact name of the school the applicant is currently studying at *
Your answer
Klasė, kurioje mokotės // Current school form *
Pirmoji užsienio kalba // The first foreign language *
Pageidauju testo su šios kalbos užduotimis... //I would like to receive the language test tasks in... *
Mamos (globėjos) vardas, pavardė // Mother's (patron's) name, surname
Your answer
Mamos tel. nr. // Mother's phone number
Your answer
Tėvo (globėjo) vardas, pavardė // Father's (patron's) name, surname
Your answer
Tėvo tel. nr. // Father's phone number
Your answer
Našlaitis (-ė) // Orphan *
Jei TAIP, pristatyti patvirtinantį dokumentą (galima atsiųsti el. paštu priemimas@kjg.lt) // If YES, please provide the official document (you can send its copy by email: priemimas@kjg.lt)
Daugiavaikė (3 ir daugiau vaikų) šeima // A multi-child family (3 or more children) *
Jei TAIP, pristatyti patvirtinantį dokumentą (galima atsiųsti el. paštu priemimas@kjg.lt) // If YES, please provide the official document (you can send its copy by email: priemimas@kjg.lt)
Brolis ar sesuo mokosi (ar baigė 12 klasių) KJG / alumnų, aktyviai bendradarbiaujančių su KJG, vaikai // A sister or a brother is attending KJHS (or graduated KJHS) / a child of the KJHS alumnae who are involved in active collaboration with KJHS *
Jei brolis ar sesuo mokosi (ar baigė) KJG, tėvai yra KJG alumnai // If a sister or a brother is attending (or is a garduate of) KJHS, parents are KJHS alumnae
Nurodykite vardą, pavardę, klasę (arba baigimo metus), alumnai turi nurodyti, kokiu būdu aktyviai bendradarbiauja su KJG // Please provide his/her name, surname, class (or the year of graduation), alumnae must indicate in which way they are in active collaboration with KJHS
Your answer
KJG darbuotojų vaikai // Children of KJHS employees *
KJG darbuotojo vardas, pavardė // Name and surname of the KJHS employee
Your answer
Ar dalyvaujate jėzuitų sielovados, organizacijų veikloje // Do you participate in any activity of Jesuit ministry, organization *
Vaikai iš šeimų, kurios aktyviai daugiau nei 2 metus dalyvauja jėzuitų sielovados ar organizacijų veikloje // Children of the families who have been actively participating in any activity of Jesuit ministry or organization for more than 2 years
Nurodykite veiklos sritį, bažnyčią, kunigo vardą ir pavardę, kiek laiko dalyvaujate veikloje // Please indicate the area of activity, the name of the church, the name and surname of a priest, for how long to you participate in this activity
Your answer
Antroji užsienio kalba, kurios dabar mokotės // a foreign language you are currently learning *
Kurioje klasėje pageidaujate mokytis (galimi keli variantai)? // Which class do you prefer to join (you can choose more than one option)? *
Bus formuojama viena MAGIS klasė, kurioje pagilintai mokoma įvairių dalykų, dvi Nacionalinės programos klasės (Atlyginimas už ugdymą 33 EUR per mėnesį). Parengiamojoje Tarptautinio bakalaureto (Pre-IB) klasėje mokysis 10-15 mokinių, pagrindinė mokomoji kalba - anglų (Atlyginimas už ugdymą 250 EUR per mėnesį) // KJHS will form one MAGIS class with the high achievement teaching mode of various subjects, two classes of National program (Tuition fee - 33 EUR/month). Preparatory International Baccalaureate (Pre-IB) class consists of 10-15 students, main teaching language - English (Tuition fee is 250 EUR/months).
Required
Ar esate šalies olimpiadų I–III vietų laimėtojai? // Have you been awarded I-III place in any national competition/contest? *
Jei TAIP, pristatomos diplomų kopijos (galima atsiųsti el. paštu priemimas@kjg.lt), vertinamas tik vienas pasiekimas
Čia nebuvo paklausta, bet norėjau pasakyti (papildoma informacija apie specialiuosius poreikius; ilgiau nei metus ženkliai remiantys gimnaziją ar kt.) // If you need, provide additional information about the applicant.
Your answer
Su stojimo tvarka susipažinau ir sutinku. // I have read and agreed with the enrollment procedure *
Anketą užpildžiusio asmens vardas, pavardė // The person's name (surname) who has filled in the application form *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms