Ficha de recollida de datos
Advertencia legal:
En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), o Grupo Naturalista Hábitat informa das seguintes consideracións: Os datos de carácter persoal achegados neste formulario serán incluídos nun ficheiro titularidade do Grupo Naturalista Hábitat, cuxa finalidade é xestionar o proxecto levado a cabo pola nosa organización. Os datos solicitados son imprescindibles para a correcta validación da enquisa, e serán eliminados así que finalice o proxecto en curso de solicitalo o usuario. Para a recompilación e tratamento dos datos achegados úsase a plataforma Google Apps for nom profits, que pode envialos temporalmente a servidores fóra do espazo da Unión Europea. Os datos recollidos son almacenados baixo a confidencialidade e as medidas de seguridade legalmente establecidas e non serán cedidos nin compartidos con empresas nin entidades alleas o Grupo Naturalista Hábitat. Co envío do presente formulario, autoriza a cesión e o uso dos seus datos segundo os medios e para os fins indicados. Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición entregando escrito de comunicación no Grupo Naturalista Hábitat, (Rúa Camariñas nº 8 baixo, 15002 A Coruña). Dita comunicación deberá incluír nome e apelidos, petición concreta da solicitude, dirección a efectos de notificacións, data, firma e fotocopia do DNI ou pasaporte.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Grupo Naturalista Hábitat. Report Abuse - Terms of Service