Guddiga Degmada Talosiinta Bartayaasha Af Ingiriiska
Xafiiska Bartayaasha Af Ingiriisiga ee Dugsiyada Dadweynaha Boston waxay jeclaan lahaa in lagu martiqaado dhamaan waalidiinta ardayda Bartayaalka Ingiriiska ah iyo ururrada jaaliyadaha ee iyaga la shaqeeya shirkayaga koowaad ee sanad dugsiyeedka 2017-2018. Kani waa shirkii 7aad ilaa sannadka 2015 waana meel ay qoysasku ka qaybgali karaan seminaaro iyo inkuna baran karaan qoysaska kale iyo saraakiisha degmada.

Taariikhda iyo Waqtiga: 6-8 Galabnimo, Jimco, 3da Noofembar, 2017
Goobta: 2300 Washington Street, 2nd floor Boston, MA 02119

Shirkaan, ka qaybgalayaashu waxay yeelan doonaan fursad ay ku tartamaan ama ay u noqdaan musharaxiinta hogaanka Guddiga Fulinta DELAC.

Aragtida DELAC waa abuurid guddi uu waalidku hoggaaminayo oo ka kooban waalidiinta ardeyda Bartayaasha Af Ingiriiska oo dhaqamo iyo afaf kala duwan leh iyo xubno kale oo ka imanaya bulshada oo xilkoodu yahay inay ka talo siiyaan dugsiyada iyo saraakiisha degmadaba sidii loo kobcin lahaa barnaamiyada iyo agabyada la siiyo ardeyda Af Ingiriis Baradka ah.

Taariikhda Maanta *
MM
/
DD
/
YYYY
Macluumaadkaaga
Darajada: *
Dooro midkood
Required
Magaca Dambe *
Your answer
Magaca Hore *
Your answer
Qawmiyaddaada *
Luqadaada Kowaad *
Ma ubaahan tahay turjumid toos *
Hadda ma markii kkugu horreysay oo shir DELAC timaaddo miyaa? *
Cinwaankaaga *
Cinwaanka guriga/xafiiska ama boostada ee waaraquhu kuugu dhacaan ku qor
Your answer
Telefoonka guriga *
Your answer
Telefoonka gacanta *
Your answer
Email-kaaga
Haddii aad email leedahay fadlan ku qor hoos haddii lagaagala soo xiriiri karo
Your answer
Sidee ugu fiican ee laguugula soo xiriiraa? *
Mid ama kulli waad dooran kartaa
Required
Waqtiga ugu fiican ee lagu heli karo *
Kulli ama qaar waad dooran kartaa
Required
Ma waxaad tahay xubin ka mida *
Mid ka dooro
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Boston Public Schools. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms