ใบลงทะเบียน
ใบลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมปฏิบัติธรรม สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย
โปรแกรมการปฏิบัติธรรม *
จากวันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
ถึงวันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
ชื่อ - นามสกุล *
เพศ *
อายุ *
อาชีพ *
หมายเลขบัตรประชาชน *
ที่อยู่ *
เบอร์โทรติดต่อ
อีเมล์ *
ท่านมีปัญหาสุขภาพ หรือโรคประจำตัวหรือไม่ *
ถ้ามีโปรดแจ้งให้เราทราบถึงปัญหาสุขภาพ หรือโรคประจำตัวของท่าน
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ชื่อ นามสกุล *
มีความสัมพันธ์เป็น *
โทรศัพท์ *
อีเมล์
กรุณาแลกเปลี่ยนการปฏิบัติธรรมที่ท่านเคยฝึกปฏิบัติ *
หากท่านเคยเข้าร่วมงานภาวนา กรุณาแจ้งว่างานภาวนาอะไร กี่ครั้ง และจัดขึ้นที่ไหน *
ท่านมีความตั้งใจอย่างไรจึงมาปฏิบัติธรรมกับหมู่บ้านพลัมแห่งประเทศไทย *
กิจกรรมที่หมู่บ้านพลัมใช้ภาษาอังกฤษ ท่านต้องการล่ามช่วยแปลเป็นภาษาไทยหรือไม่ *
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการและยินดีที่จะปฏิบัติตามแนวทางของสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย *
Required
ข้าพเจ้ารับทราบว่า สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัม ดำเนินงานด้วยเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา โดยไม่มีแหล่งงบประมาณสนับสนุน ดังนั้น หากข้าพเจ้าประสบปัญหาสุขภาพ หรือปัญหาส่วนตัวอื่นใด ในระหว่างการฝึกปฏิบัติ ข้าพเจ้ายินดีที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากปัญหาดังกล่าวด้วยตนเอง *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Plum Village Community of Engaged Buddhism. Report Abuse