ŠENT-ov BLOG

KAM IN KAKO PO POMOČ V FINANČNI STISKI

Revščina pritiska iz vseh vogalov in ni videti, da bomo krizo v Sloveniji in drugje po svetu kmalu nadvladali. Država namenja čedalje manj sredstev za socialne transferje, prišli so časi, ko se moramo ljudje znajti, kakor vemo in znamo. Brezposelnost, ki izdatno pripomore k socialni izključenosti, se je praktično naselila že v vsako slovensko družino, kadrovska politika države je brez perspektive.
Po novem zakonu je treba paziti tudi na druge okoliščine, denimo na plombo oziroma zaznambo na premoženje. Če v 18-ih mesecih prejmeš varstveni dodatek ali socialno denarno pomoč več kot 12-krat, dobiš zaznambo na nepremičnino, po tvoji smrti pa država od dedičev terja ta denar. Ljudje s težavami v duševnem zdravju so po navadi redni prejemniki varstvenega dodatka ali socialne denarne pomoči, vendar po navadi nimajo premoženja. To pomeni, da država potem tudi nima kaj vzeti. (Ingrid Mager (iz intervjuja z Leo Brišar))

Nemalokrat slišimo za zgodbe ljudi, ki znajo ravnati z denarjem, ki so malodane zmožni pričarati kosilo iz nič, a jim razmere ne omogočajo občutka odgovornosti in ponosa. Pa poglejmo – kako v samskem gospodinjstvu preživeti z 260 evri? Ali s 500 evri vzdrževati štiričlansko družino? Ob vsej skromnosti, odpovedovanju in nadvse gospodarnem ravnanju z denarjem je razvidno, da enostavno ne gre. (Rebeka Novak - vodja dnevnega centra ŠENT Trbovlje)

Stiske ljudi država še povečuje s svojimi odločitvami in zmanjševanjem pravic do uveljavitve socialnih transferjev. Seveda se zavedam, da socialni transferji niso rešitev za probleme, s katerimi se družba danes sooča, vendar so bili za marsikoga zadnja rešilna bilka pred dokončnim potopom.
Čutiti je nezadovoljstvo ljudi, vendar še bolj kot to strah, brezup, nemoč, ko se sprašujejo, kaj postaviti na mizo, kaj skuhati, kako nahraniti lačna usta. Najhujše je sprenevedanje države in tudi nekaterih posameznikov, da so starši neodgovorni, če so njihovi otroci lačni. Da so nesposobni, ker jih ne zmorejo nahraniti. To drži za tiste posameznike, ki svoje dohodke namenijo za alkohol in druge odvisnosti, namesto da bi poskrbeli za dobrobit lastnih otrok in družine. Vendar dovolj sprenevedanja!!!! Starši, ki se sprašujejo, kako bodo nahranili svoje otroke, v kaj jih bodo oblekli, da jim bo toplo, niso neodgovorni, pač pa nimajo sredstev, ker so ostali brez službe ali ker kljub trdemu delu že tri mesece niso prejeli plač!!! (Tatjana Romih – vodja dnevnega centra Kočevje)

Od lanskega leta dalje, ko je v veljavo stopila nova socialna zakonodaja, se tudi naši člani soočajo z vedno večjimi finančnimi težavami. Številni so se v strahu, da bi sredstva državi kasneje morali vračati njihovi otroci, odpovedali denarni socialni pomoči. Opažamo, da je vedno več takih, ki dobesedno nimajo za kruh. Veliko je tudi takih, ki živijo v neogrevanih stanovanjih ali pa jih mečejo iz stanovanj in sobic, ker ni majo dovolj denarja, da bi krili stroške bivanja. Vedno več se jih obrača tudi na nas, da bi jim pomagali s finančno pomočjo, vendar žal za vse ni dovolj sredstev, tako da se morajo prenekateri znajti sami.

V kolikor želite donirati sredstva za naše socialno najbolj ogrožene člane, lahko to storite z nakazilom na: ŠENT – slovensko združenje za duševno zdravje Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana Matična številka: 5811449 Davčna številka: SI64350622 Transakcijski račun: 03100-1001156985 pri SKB, d. d. Namen: donacija 403. Sredstva nam lahko donirate tudi z donacijo dohodnine, saj vse prispevke, ki jih ŠENT pridobi iz tega naslova, nameni v program za pomoč socialno najbolj ogroženim članom. (Andreja Štepec, predsednica komisije za pomoč – ŠENT)

Tudi v dnevnem centru ŠENT Kočevje se soočamo s stisko pri ljudeh, ki koristijo naše programe. Pokojnine so majhne ali pa prejemajo le denarno pomoč ali delno nadomestilo zavoda za invalidnost. Slišimo vedno več zgodb – nimam za položnice, za kosilo sem jedla mlečen riž, ker nimam denar- ja za drugo, na dan lahko porabim le štiri evre za vse, kar rabim, in nič več kot to ... Ti ljudje ne sanjajo o morju, ne sanjajo o eksotični hrani, za njih je veselje že, da jim nekdo podari kruh! Dobrodelne organizacije (Rdeči križ, Karitas) delijo hrano, ki je enolična, in vendar prinese ljudem nasmešek na obraz vsaj za dan ali dva. Kljub vsemu, kar dobrodelne organizacije nudijo, to ni rešitev in velikokrat vzamejo zadnji kanček človekovega dostojanstva. Ljudje si želijo delati, želijo si sami zaslužiti svoje dohodke, in predvsem si želijo poštenega plačila. In potem je naša država socialna? Mislim, da bo marsikdo razumel prizvok jeze med vrsticami tega prispevka. Ja, in upam priznati, da se tudi sama, velikokrat, počutim nemočno skupaj z ljudmi, ki se obračajo na nas po pomoč. (Tatjana Romih – vodja dnevnega centra Kočevje)

IN KAM SE LAHKO OBRNETE PO POMOČ?

Če ste član ŠENT-a in se nahajate v hudi finančni stiski, za pomoč zaprosite pri nas. Kdo je upravičen do pomoči, lahko preberete v Pravilnik-u in poslovnik-u programa za pomoč, ki sta vam dosegljiva preko te povezave oziroma na naši spletni strani www.sent.si (ZA VAS / SKLAD). V primeru vprašanj se lahko vsak torek in četrtek od 9.30 do 12.00 obrnete na predsednico komisije za dodelitev pomoči Andrejo Štepec, ki vam je dosegljiva na tel.: 01/ 230 78 36, GSM: 030 646 001 ali po e-pošti: andreja.stepec@sent.si. (Andreja Štepec-predsednica komisije za pomoč – ŠENT)
PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV: Uveljavljanje socialnih transferjev je urejeno z zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in je v veljavi od januarja 2012. Vse pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo pri centru za socialno delo (CSD). To so:
1. Pravica do denarne socialne pomoči
2. Pravica do varstvenega dodatka
3. Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev
4. Pravica do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje
5. Pravica do subvencije najemnine
6. Pravica do otroškega dodatka
7. Pravica do državne štipendije
8. Pravica do subvencij otrokom in mladini
(Ingrid Mager)

Več o tej temi si lahko preberete v glasilu ŠENT Št.01 / Februar - Marec '13 / letnik XIX, od koder izhajajo tudi gornji prispevki.

    This is a required question