Zgłoszenie wsi do udziału w rezydencjach animacyjnych we wsiach
Ogłaszamy nabór wsi, których mieszkańcy oraz reprezentujący ich sołtysi lub sołtyski wezmą udział w projekcie rezydencji animacyjnych we wsiach (odsłona druga). Nabór trwa do 25.06.2020 r.

Rezydencje animacyjne we wsiach to projekt polegający na tworzeniu działań o charakterze społeczno-kulturalnym we współpracy społeczności wsi z animatorkami kultury.
Projekt będzie składał się z minimum 4 spotkań, trwających łącznie minimum 10 dni między 15 lipca a 15 listopada 2020 r.

W naborze mogą brać udział sołtysi lub sołtyski, jako reprezentanci społeczności wsi leżących na terenie województwa mazowieckiego.

Zgłoszenia niekompletne lub niespełniające warunków udziału w konkursie zostaną odrzucone.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NA STRONIE: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/mpek-rezydencje.html (nazwa pliku: REGULAMIN NABORU WSI)

Pytania prosimy kierować drogą mailową: mpek@mik.waw.pl lub telefonicznie: 669 395 783


Program organizowany jest w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.
Operatorem Programu oraz organizatorem naboru jest Mazowiecki Instytut Kultury.
Program finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Imię *
Nazwisko *
Wieś, której sołtysem/sołtyską jestem *
Wieś, którą reprezentuję
Adres e-mail *
Numer telefonu *
Jakie działania realizuje Pan/Pani ze społecznością lokalną swojej wsi? *
Dlaczego chce Pan/Pani, aby rezydencje animacyjne odbyły się w Pana/Pani wsi? *
Regulamin naboru w programie rezydencje animacyjne we wsiach w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej (odsłona druga) skierowany do społeczności wsi leżących na terenie województwa mazowieckiego
Aby wziąć udział w naborze należy zapoznać się z Regulaminem naboru w programie rezydencje animacyjne we wsiach w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej (odsłona druga) skierowanego do społeczności wsi leżących na terenie województwa mazowieckiego, dostępnym w załączniku na stronie: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/mpek-rezydencje.html pod nazwą: Regulamin naboru wsi.
Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem naboru w programie rezydencje animacyjne we wsiach w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej (odsłona druga) skierowanego do społeczności wsi leżących na terenie województwa mazowieckiego *
Informacja dotycząca Ochrony Danych Osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) administrator danych osobowych przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika.
1. Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą pod adresem: 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres siedziby administratorów lub z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@mik.waw.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia naboru, przeprowadzenia rezydencji, w celu promocji działalności Organizatora
oraz organizacji i promowania w mediach społecznościowych na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Podanie danych jest wymogiem umownym i uczestnik nie jest zobowiązany do ich podania; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału
w naborze oraz w rezydencjach.
5. Odbiorcami danych osobowych:
a. w zakresie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko oraz aktywność uczestnika z zakresu kultury - nieograniczony krąg odbiorców (dane te zostaną podane do publicznej wiadomości);
b. w zakresie pozostałych danych osobowych - operatorzy pocztowi, banki, podmiot świadczący dla administratora usługi informatyczne i usługi prawne.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z przeprowadzeniem konkursu i wypłatą nagród, a także do upływu okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zapoznałem/Zapoznałam się z informacją dotyczącą danych osobowych *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy