Tiekamies, lai sadarbotos!
2020.gada 19.februārī plkst. 10:00, Aizkraukles pilsētas kultūras nams, Spīdolas iela 2, Aizkraukle,
Vārds, uzvārds
Your answer
Pārstāvētais uzņēmums/ pašvaldība/ organizācija
Your answer
E-pasts
Your answer
Tālrunis
Your answer
Datu apstrādes atsauce
Personas datu apstrādes pārzinis: Aizkraukles novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, LV-5101, tālrunis: +371 65133933, e-pasts: dome@aizkraukle.lv
Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. daļas e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
Personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt attiecināmo izdevumu pamatojošo dokumentu un iespēju pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu, kā arī nodrošināt iespēju informēt pasākuma dalībniekus par aktivitāšu gaitu.
Personas datu saņēmēji: Personas dati var tikt nodoti Aizkraukles novada pašvaldības partnerinstūcijām un aktivitāšu uzraugošajām iestādēm.
Datu aizsardzības speciālista kontakti: e-pasts: uldis.vitolins@gmail.com
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy